Informacje dla kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji są proszone o przesłane szczegółowego CV wraz z listem motywacyjnym na adres  kadry@dezamet.com.pl
 
Aktualnie prosimy o przesyłanie kandydatur do pracy na stanowiskach:
- technolog – specjalista ds. Kontroli Jakości
- główny księgowy (opis poniżej)
- specjalista ds. płac
- laborant (opis poniżej)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technolog – Specjalista ds. Kontroli Jakości

Do zadań tej osoby będzie należało:

 • Opracowywanie kart kontroli jakości do procesów technologicznych części produkowanych w Zakładzie,
 • Opracowywanie kart kontroli jakości dostaw dla części i zespołów produkowanych przez kooperantów,
 • Opracowywanie kart kontroli jakości do procesów technologicznych montażu,
 • Opracowanie procesów technologicznych badań odbiorczych wyrobów,
 • Ścisła współpraca z Działem Kontroli Jakości odnośnie walidacji procesów kontroli jakości oraz rozwiązywania problemów związanych z odbiorem jakościowym elementów,
 • Ścisła współpraca z Głównym Specjalistą ds. Statystycznego Sterowania Procesem w zakresie optymalizacji procesów kontroli jakości elementów objętych statystycznym sterowaniem procesem produkcyjnym,
 • Ścisła współpraca z Technologami wiodącymi w zakresie optymalizacji procesu kontroli jakości w kontekście zastosowanej technologii wytwórczej.

Wymagania dla kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne: inżynier mechanik, inżynier metrolog,
 • Doświadczenie w Dziale Kontroli Jakości lub na stanowisku Technologa,
 • Wiedza z zakresu metrologii,
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • Znajomość pakietu Office
 • Umiejętność programowania pomiarowej maszyny współrzędnościowej (CMM) będzie dodatkowym atutem,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laborant /Specjalista

Opis stanowiska:

Pracownik Laboratorium zajmuje się pobieraniem oraz wykonywaniem badań wskaźników fizyko-chemicznych w próbkach (przygotowanie do analizy, prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych analiz, statystyczna obróbka wyników, kontrola jakości badań oraz walidacja metod).

Badania dotyczą obiektów:

 • wody i ścieki,
 • kąpiele galwaniczne,
 • materiały pod produkcję.  

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe  II stopnia o kierunku chemicznym, preferowane wykształcenie techniczne,
 • znajomość teoretyczna i praktyczna zagadnień analizy instrumentalnej (IC, UV-VIS),
 • znajomość teoretyczna i praktyczna klasycznej analizy chemicznej (miareczkowanie, sporządzanie naważek, itp.);
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu Microsoft Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentacji merytorycznej,
 • dyspozycyjność (praca II zmianowa),
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • udokumentowany staż i doświadczenie zawodowe w laboratorium badawczym najlepiej pracującym w systemie zarządzania,
 • umiejętność pracy w zespole i samodzielnej,
 • odporność na stres i  poczucie odpowiedzialności za realizację zadań,
 • zdolność dopasowywania się do nowych zadań i napotkanych sytuacji,
 • umiejętność rozwiązywania problemów analitycznych oraz technicznych,
 • komunikatywność, kreatywność, pracowitość.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Główny księgowy 
Wymagania:
wykształcenie wyższe o profilu rachunkowość lub finanse, dodatkowym atutem są ukończone studia podyplomowe, uzyskane licencje i uprawnienia branżowe,
wiedza z zakresu rachunkowości, biegła znajomość przepisów podatkowych, celnych, dewizowych,
co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy na analogicznym stanowisku,
praktyczna umiejętność prowadzenia księgowości firmy produkcyjnej w systemie klasy ERP, znajomość systemu Infor LN lub BAAN będzie dodatkowym atutem,
zdolności organizacyjne, umiejętności logicznego i twórczego rozumowania, 
samodzielność, sumienność i dokładność, kierowanie się etyką zawodową.

Informacja ogólna
Osoby ubiegające się o pracę prosimy o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych zawierających klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez osobę uczestniczącą w rekrutacji, o następującej treści:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. z siedzibą w Nowej Dębie w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Dokumenty rekrutacyjne nie zawierające niniejszej klauzuli nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO)  informujemy, iż:
Administratorem Danych Pani/Pana są Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.. ul.Szypowskiego 1,
39-460 Nowa Dęba, nr tel. 15 845 15 44, adres email: dezamet@dezamet.com.pl
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@dezamet.com.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celach związanych z  realizacją procesu rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom,
Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania udzielonej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w procesie rekrutacji.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.