Kariera

 

 

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. - spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, specjalizująca się w produkcji wojskowej (amunicja) zatrudnią:

Dyrektora ds. Finansowych

Opis stanowiska:

 • Kierowanie pionem finansowym, nadzór nad pracą działów: księgowości, ekonomicznego i płac, kontrolingu oraz dbanie o przestrzeganie przepisów i norm prawnych przez podległe działy.

 • Kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy, efektywne i skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, koordynacja inicjatyw zwiększających efektywność finansową prowadzonej działalności.

 • Odpowiedzialność za planowanie budżetu, nadzór nad przygotowaniem planu rzeczowo-finansowego i planów wieloletnich oraz monitorowanie ich realizacji, tworzenie i weryfikowanie prognoz finansowych dla spółki.

 • Nadzór nad kapitałem i źródłami jego finansowania oraz nad strategią pozyskiwania środków zewnętrznych wraz z weryfikacją ich wpływu na działalność Spółki.

 • Odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych, efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, nadzór nad przepływem środków pieniężnych.

 • Planowanie i analizowanie wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki, monitorowanie stanu należności i skuteczne ich ściąganie, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz nadzór nad operacjami kasowymi jednostki.

 • Kontakty i współpraca z organami podatkowymi, ZUS, bankami i innymi instytucjami finansowymi, brokerem, firmami ubezpieczeniowymi.

 • Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych jednostki oraz raportów finansowych; współpraca z audytorami.

 • Nadzór nad działalnością spółki w SSE, optymalizowanie polityki podatkowej.

 • Nadzór nad realizacją polityki kosztowej, optymalizowanie struktury kosztówi kontrolowanie poziomu majątku obrotowego, kontrola wydatków inwestycyjnych.

 • Kształtowanie, zarządzanie i nadzór nad realizacją oraz optymalizacją procesów kontrolingowych w spółce, w tym zarządzanie procesem analiz rentowności produktów i usług, nadzór nad realizacją polityki cenowej i cen transferowych
  w grupie kapitałowej.

 • Nadzór nad systemem informatycznym ERP oraz programem kadrowo-płacowym
  w zakresie dotyczącym pionu finansowego.

 • Nadzór nad prowadzeniem spraw płacowych oraz rozliczeń ZUS.

 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych i ich archiwizowaniem.

 • Nadzór nad sporządzaniem raportów i sprawozdań na potrzeby Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych, wsparcie Zarządu w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie finansów, rachunkowości lub pokrewnych dyscyplin.

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

 • Znajomość standardów rachunkowości, prawa spółek handlowych, przepisów podatkowych.

 • Praktyczna wiedza z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej i kontrolingu.

 • Umiejętność opracowywania i realizacji budżetu oraz prognoz przepływu środków pieniężnych.

 • Biegła znajomość programu Excel oraz dobra znajomość i doświadczenie
  w stosowaniu systemów klasy ERP i SAP.

 • Odpowiedzialność za terminowość w obowiązkach sprawozdawczych.

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 • Możliwości rozwoju zawodowego.

 • Przyjazną atmosferę.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie szczegółowego CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@dezamet.com.pl lub listem poleconym na adres Zakłady Metalowe DEZAMET Spółka Akcyjna ul. Szypowskiego 1 39 – 460 Nowa Dęba z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora ds. Finansowych”.

Do dokumentów winna zostać załączona klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej Spółki).

Termin składania ofert do dnia 24.08.2018r.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie dopuszczamy możliwość przerwania postępowania rekrutacyjnego w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Aplikacje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.