Konkurs na przedstawienie koncepcji funkcjonalnej i plastycznej modernizacji części parterowej budynku Administracyjnego.

KONKURS

 

Zakłady Metalowe DEZAMET Spółka Akcyjna ogłaszają konkurs na przedstawienie koncepcji funkcjonalnej i plastycznej modernizacji części parterowej budynku Administracyjnego.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji funkcjonalnej i plastycznej modernizacji części parterowej Budynku Administracyjnego DEZAMET S.A. obejmującej zaprojektowanie:

  - Sali Pamięci DEZAMET S.A.,
  - recepcji/holu,
  - korytarza łączącego oba pomieszczenia j.w.,
  - ogólnodostępnych toalet,
  - biura Marketingu i Handlu
  - sal konferencyjnych w liczbie wynikającej z wielkości powierzchni do wykorzystania

  - wejścia do budynku.

   

  Koncepcja dotyczy zagospodarowania łącznej powierzchni wynoszącej ok. 760,12 m2.

   

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 • Sala kolumnowa powinna mieć charakter otwarty, pozwalający na dobrą komunikację z pozostałą częścią parteru budynku. Eksponaty należy umieścić w niej tak, aby uzyskać doskonałą widoczność i łatwą identyfikację prezentowanych wyrobów przez zwiedzających. Kolorystyka powinna być stonowana i nawiązująca do obecnie stosowanej w  DEZAMET S.A. Sala dodatkowo ma umożliwiać prowadzenie konferencji i spotkań, wyposażona w projektor oraz nagłośnienie.
 • Recepcja powinna być wizytówką obiektu. Jej przestrzeń i wyposażenie musi być tak skompletowane, by zapewnić najwyższy poziom obsługi gości i szybką komunikację. Przy tym, recepcja musi być nie tylko funkcjonalna, ale i estetyczna. Każdy jej element powinien komponować się z kolorystyką i wystrojem całości holu. Dodatkowo w pobliżu recepcji powinno zostać zorganizowane miejsce oczekiwania gości na obsługę pracowników DEZAMET S.A.

 • Wystrój i organizacja holu powinna uwzględniać elementy ochrony i systemu przepustkowego oraz depozytora kluczy.

   

  Ze względu na charakter i zakres prac zalecana jest wizja lokalna.

   

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH

 • Opracowanie konkursowe powinno zostać przedstawione w formie wizualizacji komputerowej zawierającej założenia funkcjonalne, a także rozmieszczenie grafik, logotypów, ekspozytorów, mebli oraz rozwiązania oświetlenia modernizowanej przestrzeni. Do powyższego projektu należy dołączyć opis materiałów, które będą użyte do realizacji przedstawionego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych materiałów wykończeniowych.

 • Ilość przedstawianych propozycji rozwiązań jest nieograniczona, jednak wskazane jest aby nie było to mniej niż 2.

 • Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym.

 • Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych przez uczestnika konkursu usług, polegających na realizacji zabudowy zbieżnej z przedmiotem niniejszego zapytania, w tym o charakterze organizacjitargówwpisujących się w działalność spółek zbrojeniowych.

 

 1. MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH I TERMIN WYKONANIA

  Prace konkursowe należy składać w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs - Budynek Administracyjny”, zawierających dane oferenta, opis przedmiotu konkursu oraz wizualizację (płyta).

  Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 27.04.2018 o godz. 12:00

   

 2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ SPOSÓB WNOSZENIA ZAPYTAŃ:

   

  Osobami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami konkursu są:

  P. Paweł Chlebowski     tel. – 15 845 10 32

  P. Jadwiga Musiał            tel. – 15 845 11 51

  P. Mariusz Szczeszek     tel. – 15 845 15 10

  Uczestnik konkursu może zwrócić się do wyznaczonych osób  o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści przedmiotu konkursu. Zamawiający jest obowiązany udzielić odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do zamawiającego nie później niż 5 dni przed tym terminem.

  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Informacje o dokonanej zmianie treści specyfikacji Zamawiający opublikuje na stronie internetowej.

   

 3. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU.

 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi wciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. Uczestniczy konkursu zostaną o nim powiadomieni pisemnie.

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.