Ogłoszenie o przetargu pisemnym nr 2/2019 na sprzedaż składników aktywów trwałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.

w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1

 

 

 ogłaszają przetarg pisemny nr 2/2019 na sprzedaż niżej wymienionych składników aktywów trwałych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa maszyny lub urządzenia i środka transportu oraz parametry techniczno – użytkowe

Typ

Nr fabryczny

Rok budowy

Cena wywoławcza netto (w zł)

Wadium  (w zł)

Uwagi

1.

400/1098

Tokarka pociągowa

 • długość toczenia – 1500mm
 • średnica toczenia – 450mm

TR-45/1500

2283

1961

5 200,00

520,00

Do ceny sprzedaży netto  zostanie doliczony podatek VAT

2.

400/2503

Tokarka uniwersalna pociągowa

 • długość toczenia – 1000mm
 • średnica toczenia – 250mm

TUM-25B

2195

1979

3 850,00

385,00

jw.

3.

405/2548

Tokarka uniwersalna sterowana numerycznie

 • długość toczenia – 1500mm
 • średnica toczenia – 630mm
 • imak narzędziowy – 4szt. narzędzi
 • program sterowania – PRONUM

1M63F3

 

2000

16 000,00

1 600,00

jw.

4.

401-2/2452

Wiertarka promieniowa

 • średnica wiercenia – 25/30mm
 • maksymalny wysięg – 700mm
 • stół roboczy – 800 x 700mm

Z-3125A

27

1990

4 300,00

430,00

jw.

5.

405/2495

Szlifierka do wałków

 • długość szlifowania – 1000mm
 • średnica szlifowania – 320mm

M-1432A

210

1988

6 950,00

695,00

jw.

6.

411/2485

Nakiełczarka do wałków

 • maksymalna długość walka  – 760mm,
 • waga maszyny – 3600kg

MP-76

41

1965

1 800,00

180,00

jw.

7.

411/2491

Nakiełczarka do wałków

 • maksymalna długość walka  – 1500mm,
 • moc silnika – 14,5kW

FXLZD-160A

43536

1974

6 800,00

680,00

jw.

8.

412/1584

Frezarka narzędziowa uniwersalna

 • stół – 7550x260mm
 • moc zainstalowana – 4,5kW

FNB-26

928

1967

4 300,00

430,00

jw.

9.

412/2451

Frezarka narzędziowa sterowana numerycznie firmy MAHO

 • stół – 1250x700mm
 • przesuwy: X – 1000mm,   Y – 700mm, Z – 500mm
 • program sterujący – DECKEL MAHO CNC 432 

 MH 1000E

11730

1989

29 000,00

2 900,00

jw.

10.

415/1073

Ostrzarka dwutarczowa (bez stołu)

 • średnica tarczy ściernej – 200mm
 • moc silnika – 0,75kW

ESW-1/47

13997

1960

300,00

30,00

jw.

11.

417/248

Tokarko – frezarka stołowa na stole  o konstrukcji metalowej

 • stół roboczy – 300x120mm
 • moc silnika – 0,8kW

WTF

 

1953

650,00

65,00

jw.

12.

421/366

Paczkarka do złomu drobnego ze sterowaniem hydraulicznym (siłownik hydrauliczny do pokrywy + 2 siłowniki do zgniatania)

 • siła zgniatania – 80T
 • komora robocza złomu   – 1200 x 600 x 350mm
 • kostka złomu po zgnieceniu  – 600 x 600 x 350mm
 • silnik – 15kW/1455 obr/min

P-80

266988

1977

14 750,00

1 475,00

jw.

13.

424/353

Nożyce gilotynowe do cięcia blachy

 • grubość cięcia – 10mm
 • długość cięcia – 3150mm

NTH -3150/10

312

1975

8 200,00

820,00

jw.

14.

484/605

Półautomat spawalniczy  z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-15
 • maksymalny prąd – 402A

DPS-402

5771097

1997

3 000,00

300,00

jw.

15.

456/1772

Piec do hartowania indukcyjnego wraz z generatorem i szafą zasilającą, producent – firma TERMETAL Piekary Śląskie

TERMETAL

 

1998

81 900,00

8 190,00

jw.

16.

482/2621

Wzbudnik do hartowania indukcyjnego sworzni firmy TERMETAL

TERMETAL

 

2015

3 450,00

345,00

jw.

17.

484/619

Półautomat spawalniczy z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-30W
 • maksymalny prąd – 425A

MIG-425W

2463440167

2003

2 400,00

240,00

jw.

18.

484/635

Półautomat spawalniczy  z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-30W
 • maksymalny prąd – 425A

MIG-425W

2466121998

2006

2 600,00

260,00

jw.

19.

484/637

Półautomat spawalniczy  z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-30W
 • maksymalny prąd – 505A

MAGOMIG                   -505W

2466091704

2006

3 750,00

375,00

jw.

20.

484/1793

Półautomat spawalniczy z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-15
 • maksymalny prąd – 402A

DPS-402

14601099

1999

3 550,00

355,00

jw.

21.

484/1794

Półautomat spawalniczy z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-15
 • maksymalny prąd – 402A

DPS-402

14331099

1999

3 550,00

355,00

jw.

22.

484/1840

Półautomat spawalniczy z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-30W
 • maksymalny prąd – 500A

DPS-500W

3050101

2001

3 600,00

360,00

jw.

23.

484/1841

Półautomat spawalniczy z podajnikiem drutu

 • podajnik drutu – ZP-22W
 • maksymalny prąd – 500A

DPS-500W

1380301

2001

3 600,00

360,00

jw.

24.

484/1838

Obrotnik spawalniczy firmy PIAP Warszawa z napędem elektrycznym  z szafą elektryczną

 

 

2001

3 900,00

390,00

jw.

25.

652/208

Stanowisko spawalnicze firmy KLIMAWENT z urządzeniem filtrowentylacyjnym

 • stół spawalniczy – 1500 x 900mm,
 • moc silnika wentylatora – 1,1kW
 • przepływ powietrza – 1500 m3/h

ERGO-STW

420/2005

2005

5 750,00

575,00

jw.

26.

578/605

Kuchnia elektryczna 6-cio płytowa do podgrzewania detali

 • wymiary – 900 x 900 x 900mm
 • moc grzewcza – 15kW

KEZ-6A

10

1999

1 500,00

150,00

jw.

27.

652/190

Urządzenie filtracyjne firmy KLIMAWENT

 • wymiary – 860 x 740 x 740mm
 • przepływ powietrza – 1800 m3/h
 • moc silnika – 1,1 kW

RAK-1/K

367

2001

2 750,00

275,00

jw.

28.

405/1959

Szlifierka do płaszczyzn

 • stół magnetyczny – 55 x 200mm
 • średnica tarczy szlifierskiej  – 250mm
 • maksymalna długość szlifowania  – 500mm
 • moc silnika – 3,0kW

SPC-20

732

1966

5 550,00

550,00

jw.

Środki transportu

29.

742/83

Samochód ciężarowy IVECO

 • numer rejestracyjny – RTA 02197
 • VIN – ZCFC65A0045494237
 • moc silnika – 125KM/107kW
 • pojemność silnika – 2800 cm3 
 • przebieg – 360 190km
 • ładowność – 3270 kg
 • masa całkowita – 6500 kg
 • dowód rejestr. – 1527735 
 • karta pojazdu – AAA4015356

DAILY                     65-C15

 

2004

18 700,00

1 870,00

jw.

30.

748/24

Przyczepa samochodowa dwuosiowa z plandeką

 • numer rejestracyjny – TGL 2672
 • numer podwozia – 3699
 • wymiary skrzyni – 160 x 310cm 
 • masa własna – 450 kg 
 • dopuszczalna ładowność – 950 kg
 • dowód rejestracyjny – 1527735 

1200BH

 

1994

1 500,00

150,00

jw.

31.

748/109

Przyczepa samochodowa jednoosiowa skrzyniowa z plandeką

 • numer rejestracyjny – TGL 1626
 • numer podwozia – 00161
 • wymiary skrzyni – 150 x 180cm
 • masa własna – 200 kg 
 • dopuszczalna ładowność – 500 kg
 • dowód rejestracyjny – 0303266 

D-25

 

1992

850,00

85,00

jw.

32.

748/110

Przyczepa samochodowa jednoosiowa skrzyniowa z zabudową

 • numer rejestracyjny – TGL 3955
 • numer podwozia – 0090
 • wymiary skrzyni – 150 x 180cm
 • masa własna – 200 kg 
 • dopuszczalna ładowność – 500 kg
 • dowód rejestracyjny – 0303280 

D-25

 

1992

850,00

85,00

jw.

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A.” dostępnym na stronie internetowej www.dezamet.com.pl.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • wpłacenie wadium na rachunek bankowy Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów nr rachunku: 54 1130 1105 8400 0000 0001 6017 w terminie do dnia  17.07.2019 r.,

 • złożenie oferty pisemnej w Kancelarii Ogólnej Spółki lub przesyłanie jej pocztą na adres: Zakłady Metalowe„DEZAMET” S.A., ul. Szypowskiego 1, 39 – 460 Nowa Dęba w terminie do dnia 19.07.2019 r., w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – nie otwierać”.

 1. Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

 • datę sporządzenia oferty,

 • nr inwentarzowy i nazwę środka trwałego będącego przedmiotem oferty,

 • dokument potwierdzający wniesienie wadium,

 • oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oddzielnie dla każdego środka trwałego będącego przedmiotem oferty,

 • termin i sposób zapłaty ceny,

 • termin ważności oferty (nie krótszy niż jeden miesiąc),

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu określonymi w „Regulaminie postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładów Metalowych DEZAMET S.A.” i akceptuje te warunki bez zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu objętego ofertą i zaakceptowaniu go bez zastrzeżeń,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb przetargu danych osobowych oferenta,

 • aktualny odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy oferentem jest podmiot gospodarczy prowadzący działalność na zasadzie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 • pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę podpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy),

 • dane kontaktowe oferenta – telefon, fax, email.

 1. Oferowane do sprzedaży w/w środki trwałe można oglądać w siedzibie Spółki w dni robocze od dnia 08.07.2019 r. do dnia 12.07.2019 r. w godz. 8.00 – 14.00.

 2. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi 23.07.2019 r. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

 3. Osobą odpowiedzialną do udzielania informacji na temat przetargu jest Andrzej Tyrała tel. (15) 845 11 40.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.