wykonanie projektów linii galwanicznych oraz linii lakierowania

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. zapraszają do:

 

Przedstawienia oferty na wykonanie projektów linii galwanicznych

oraz linii do lakierowania zanurzeniowego wraz z infrastrukturą

w istniejących budynkach DEZAMET S.A.

 

  1. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania projektów:

     

A. - linii do fosforanowania cynkowego (fosforanowanie grubo i średnio krystaliczne) oraz chromowania części stalowych produkcji „S”, przewidzianej do montażu w łączniku 2/3,

- dodatkowych wanien do barwienia na niebiesko i posadowienie ich w budynku 2/2b,

- zbilansowanej wentylacji nawiewnej galwanizerni w budynku 2/2b,

- modernizacji budynków wraz z infrastrukturą w zakresie objętym założeniami technologicznymi linii galwanicznych,

„Założenia dotyczące wykonania w galwanizerni DEZAMET S.A. prac inwestycyjnych i modernizacyjnych” stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia (z wyłączeniem ”Szacunkowego zestawienia wsadów do  fosforanowania….” – do wglądu podczas wizji w DEZAMET S.A.).

 

B. - lakierni zanurzeniowej elementów fosforanowanych,

- modernizacji budynku wraz z infrastrukturą w zakresie objętym założeniami technologicznymi lakierni zanurzeniowej,

„Założenia technologiczne dotyczące modernizacji lakierni zanurzeniowej wydziału PSO w DEZAMET S.A.’’ stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (z wyłączeniem ,,Szacunkowego zestawienia części fosforanowanych i lakierowanych zanurzeniowo…” – do wglądu podczas wizji w DEZAMET S.A.).

 

w następujących etapach:

I etap - opracowanie koncepcji rozwiązań technologicznych dla zakresu „A” i zakresu „B”,

II etap - uzyskanie niezbędnych decyzji środowiskowych w tym wykonanie raportu oddziaływania na środowisko,

- opracowanie projektu budowlanego dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla całości przedsięwzięcia,

III etap - opracowanie rozwiązań technologicznych i  projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z kosztorysami dla zakresu „A” i „B”,

- wprowadzenie niezbędnych zmian do Pozwolenia Zintegrowanego dla Instalacji (lub opracowanie wniosku na zmianę pozwolenia zintegrowanego).

 

2. Oferta powinna zawierać:

 

- cenę sporządzenia projektów,

- termin realizacji poszczególnych etapów,

- warunki płatności,

- udokumentowany opis doświadczenia oferenta w branży będącej przedmiotem zapytania.

 

3. W przypadku zainteresowania przedstawieniem oferty zapraszamy do złożenia wizyty w DEZAMET S.A. celem przeprowadzenia wizji lokalnej budynków i hal produkcyjnych, dokonania szczegółowych ustaleń oraz zapoznania się z obecnie eksploatowanymi liniami technologicznymi.

4. Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – wykonanie projektów linii galwanicznych”, upływa dnia 10.08.2018r. o godz. 14oo.

5. Osoby do kontaktu:

- Technologia                  - Andrzej Tomczyk – tel. 15 845 1486, atomczyk@dezamet.com.pl

- Media, wentylacja, itp.    - Krzysztof Czusz – tel. 15 845 1523, 667 663 796 kczusz@dezamet.com.pl

- Prace ogólnobudowlane  - Jadwiga Musiał – tel. 15 845 1151 jmusial@dezamet.com.pl

Załączniki do pobrania

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.