Wykonanie projektu modernizacji linii malowania pocisków

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. zapraszają do:

 

Przedstawienia oferty na wykonanie projektu modernizacji linii malowania pocisków kalibru 40 mm przystosowującej ją do malowania pocisków kalibrów 155 mm, 120mmm, 98 mm, 60 mm i 40 mm wraz z wyposażeniem i infrastrukturą niezbędną w tych procesach - lokalizacja:   budynek nr inw. 102/218 DEZAMET S.A.

 

  1. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania projektów:

   - modernizacji linii  malowania pocisków kalibru 40 mm dla umożliwienia malowania pocisków 155 mm, 120 mm, 98 mm, 60 mm i 40 mm wraz z wyposażeniem i infrastrukturą niezbędną w tych procesach,

   - modernizacji wentylacji całej malarni dostosowującej ją do zmienionych warunków pracy,

- modernizacji sterowania procesami całej malarni,

- modernizacji budynków wraz z infrastrukturą w zakresie objętym założeniami technologicznymi zmodernizowanej linii.

Założenia koncepcyjne w formie rysunkowej trójwariantowej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

„Informacje pomocnicze do analizy możliwości dostosowania linii do malowania pocisków 40 mm do obecnych potrzeb”  – do wglądu podczas wizji w DEZAMET S.A. po dopełnieniu formalności związanych z zapewnieniem poufności przekazywanych informacji.

w następujących etapach:

I etap  -  opracowanie  rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem sugestii zawartych w załączonych rysunkach koncepcyjnych,

II etap - uzyskanie niezbędnych decyzji środowiskowych w tym wykonanie raportu oddziaływania na środowisko,

- opracowanie projektu budowlanego dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla całości przedsięwzięcia,

III etap - opracowanie rozwiązań technologicznych i  projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z kosztorysami,

 - wprowadzenie niezbędnych zmian do pozwolenia na emisję (lub opracowanie wniosku na zmianę pozwolenia emisyjnego).

 

2. Oferta powinna zawierać:

- cenę sporządzenia projektów,

- termin realizacji poszczególnych etapów,

- warunki płatności,

- udokumentowany opis doświadczenia oferenta w branży będącej przedmiotem zapytania.

 

3. W przypadku zainteresowania przedstawieniem oferty zapraszamy do złożenia wizyty w DEZAMET S.A. celem przeprowadzenia wizji lokalnej budynków i hal produkcyjnych, dokonania szczegółowych ustaleń oraz zapoznania się z obecnie eksploatowanymi liniami technologicznymi.

4. Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – wykonanie projektów modernizacji  malarni”, upływa dnia 15.01.2019 r. o godz. 14oo.

5. Osoby do kontaktu:

- Technologia                     - Andrzej Tomczyk – tel. 15 845 1486, atomczyk@dezamet.com.pl

- Media, wentylacja, itp.    - Krzysztof Czusz – tel. 15 845 1523, 667 663 796 kczusz@dezamet.com.pl

- Prace ogólnobudowlane  - Jadwiga Musiał – tel. 15 845 1151 jmusial@dezamet.com.pl

 

Załącznik nr 1

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.