Zaproszenie do składania ofert - Centralny odciąg mgły z systemówch chłodzenia maszyn

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Centralny odciąg mgły z systemów chłodzenia maszyn do obróbki skrawaniem – wydział PSO”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiot oferty obejmuje:
 • wykonanie projektu wykonawczego instalacji,
 • wykonanie kosztorysu, przedmiaru robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót,
 • wykonanie całości prac montażowych, instalacyjnych oraz ogólnobudowlanych związanych z budową instalacji,
 • udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenia,
 • dostarczenie dokumentacji w języku polskim, w tym ( DTR, certyfikaty, dopuszczenia, instrukcję obsługi)
 • przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi i programowania,
 • uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń (jeśli będą konieczne),

 

 1. Opis wymagań technicznych:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie centralnego odciągu mgły z systemów chłodzenia maszyn do obróbki skrawaniem zlokalizowanych w hali wydziału PSO – budynek 102/4.

Oferowana instalacja powinna spełniać obowiązujące wymagania BHP, środowiskowe oraz następujące wymagania:

 • zapewniać odciąg mgły olejowej wytwarzanej w ok. 40 maszynach CNC do obróbki skrawaniem (tokarki, automaty tokarskie, centra frezarskie, centra wielozadaniowe),
 • posiadać zapas umożliwiający podłączenie w przyszłości dodatkowych 10 maszyn,
 • uwzględniać jednoczesną pracę wszystkich maszyn, jak również częściowe przestoje,
 • zapewniać wysoką wydajność separacji oleju i wody (dla chłodziw w postaci emulsji),
 • gwarantować całkowitą likwidację dymu olejowego i wysoki poziom odzysku oleju (dla maszyn chłodzonych olejem),
 • zapewniać długi czasokres wymiany wkładów filtrujących,

 

Uwaga: Inwestor zapewnia doprowadzenie zasilania do szafy/szaf zasilająco-sterowniczych (po określeniu mocy zapotrzebowanej). Od szafy/szaf do poszczególnych urządzeń okablowanie wraz z podłączeniami po stronie wykonawcy.

 

 

 

 

 1. Wizja lokalna.

Inwestor zapewnia przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie obustronnie uzgodnionym (wizja lokalna konieczna). Wykaz maszyn i plan ich rozmieszczenia na hali produkcyjnej dostępne podczas wizji lokalnej po wcześniejszym zawarciu umowy poufności.

 

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • opis proponowanego rozwiązania,
 • koszty wykonania całości prac,
 • koszty serwisu i elementów eksploatacyjnych,
 • termin realizacji,
 • warunki płatności,
 • okres gwarancji.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert - Centralny odciąg mgły z systemów chłodzenia maszyn”, upływa dnia 23.04.2021r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • koszty wykonania całości prac,
 • termin realizacji,
 • warunki płatności,
 • okres gwarancji

 

 1. Osoby do kontaktu:

Paweł Tolak – tel. 15 845 12 80;   ptolak@dezamet.com.pl

Krzysztof Czusz – tel. 15 845 15 23;   kczusz@dezamet.com.pl

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.