Zaproszenie do składania ofert - instalacja do wykrywania pożaru SSP

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. w Nowej Dębie

 

zapraszają do składania ofert cenowych na:

 

Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP w budynkach nr 100/151, 100/152, 102/218 Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A.

 

Zakres prac obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pożaru SSP w w/w budynkach.

Zakres prac obejmuje:

a) zabezpieczenie nieużywanych/niewykorzystywanych obwodów elektrycznych,

b) wykonanie nowej instalacji SSP dla budynku Zamawiającego, w tym:

 • montaż okablowania – ułożenie przewodów,
 • montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
 • montaż modułów kontrolno-sterujących,
 • wykonanie odpowiednich pomiarów,

c) dostawa i montaż central SSP,

d) oprogramowanie systemu,

e) integracja systemu SSP z systemem wizualizacji zdarzeń VENO

f) uruchomienie i sprawdzenie działania systemu,

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu SSP

h) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu SSP.

Systemy wykonać w oparciu o urządzenia mikroprocesorowe adresowalne centrali sygnalizacji pożaru Polon 6000.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia przez firmę do konkursu ofert, jest posiadanie koncesji MSWIA do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na:

 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i  napraw w miejscach ich zainstalowania,
 • montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnym otwieraniu w miejscu zainstalowania.

Zakres prac wraz z lokalizacją przedmiotowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru objętej zapytaniem przedstawiono w załącznikach do zapytania ofertowego, przy czym udostępnione Wykonawcy dokumenty w postaci dokumentacji wykonawczej i przedmiaru robót, stanowią powiązane ze sobą części składowe dokumentów kontraktowych, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w pozostałych częściach dokumentacji. Przedmiar z natury rzeczy ujmuje zadanie w sposób schematyczny.

Rysunki z planem sytuacyjnym rozmieszczenia systemu SSP w przedmiotowych budynkach zostaną udostępnione po podpisaniu przez zainteresowane firmy umowy poufności według załącznika nr 1.

W przypadku zainteresowania przedstawieniem oferty zapraszamy do złożenia wizyty w ZM DEZAMET S.A. celem przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania szczegółowych ustaleń oraz zapoznania się z budynkami w których planowane są do wykonania  instalacje SSP(wizja lokalna możliwa a jednocześnie konieczna, po wcześniejszym podpisaniu umowy o zachowaniu poufności).

 

 

Oferta powinna zawierać:

 

- cenę za wykonanie prac przedstawić oddzielnie dla każdego z budynków w oparciu o dokumentację wykonawczą i przedmiar robót,

- termin realizacji zadania,

- warunki płatności, (preferowane 45 dni od daty prawidłowo wystawienia faktury.)

- warunki i okres gwarancji

 

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej ZM DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP w budynkach nr 100/151, nr 100/152, nr 102/218 Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A.” upływa dnia 16.11.2020 r. o godz. 14oo.

 

Osoby do kontaktu:

 

P. Józef Taraszka                   tel. – 15 845 12 83, 695 200 109, jtaraszka@dezamet.com.pl

P. Paweł Tolak                      tel. – 15 845 12 80, 695 203 419, ptolak@dezamet.com.pl

 

Załączniki:

 1. Umowa o zachowanie poufności (zał. Nr 1).
 2. Dokumentacji Wykonawcza. Opis techniczny b. nr 100/151 (zał. Nr 2).
 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót b. nr 100/151 (zał. Nr 3).
 4. Schemat blokowy instalacji b. nr 100/151(zał. Nr 4).
 5. Przedmiar robót b. nr 100/151 (zał. Nr 5).
 1. Dokumentacji Wykonawcza. Opis techniczny b. nr 100/152 (zał. Nr 6).
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót b. nr 100/152 (zał. Nr 7).
 3. Schemat blokowy instalacji b. nr 100/152 (zał. Nr 8).
 4. Przedmiar robót b. nr 100/152 (zał. Nr 9).
 1. Dokumentacji Wykonawcza. Opis techniczny b. nr 102/218 (zał. Nr 10).
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót b. nr 102/218 (zał. Nr 11).
 3. Schemat blokowy instalacji b. nr 102/218 (zał. Nr 12).
 4. Przedmiar robót b. nr 102/218 (zał. Nr 13).

ZAŁĄCZNIKI

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.