Zaproszenie do składania ofert - Koncepcja budowy drogi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Koncepcja budowy drogi na działce nr ewid. 161/178 wraz z przedmiarami,  kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami technicznymi wykonania robót”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiot oferty obejmuje:
 • wykonanie koncepcji budowy drogi w trzech wariantach na działce nr ewid. 161/178,
 • wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót dla każdego z wariantów,

 

 1. Opis wymagań technicznych:

Wszystkie warianty ujęte w koncepcji powinny spełniać następujące wymagania:

 • zgodność tras przebiegu z wymaganiami Inwestora,
 • ilość jezdni: 2 na całej długości lub 1 wraz z zatoczkami do mijania się pojazdów jadących z przeciwka lub z sygnalizacją świetlną,
 • bez chodnika a w przypadku drogi 1-jezdniowej z poboczem dla ruchu rowerowo-pieszego,
 • z oświetleniem do poruszania się po zmroku,
 • maksymalny tonaż pojazdów – do 15 ton.
 • dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów to 30km/h.
 1. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Inwestor zapewnia dokonanie wstępnego rozpoznania terenu w terminie obustronnie uzgodnionym. Dodatkowe materiały dostępne podczas wizji lokalnej po wcześniejszym zawarciu umowy poufności.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • koszty wykonania całości prac,
 • termin realizacji,
 • warunki płatności,

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert - Koncepcja budowy drogi”, upływa dnia 23.04.2021r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • cena wykonania zadania,
 • termin realizacji,
 • warunki płatności,

 

 1. Osoby do kontaktu:

Paweł Tolak – tel. 15 845 12 80;   ptolak@dezamet.com.pl

Anna Wołosz-Gurdak – tel. 15 845 11 51;   agurdak@dezamet.com.pl

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.