Zaproszenie do składania ofert - linia do anodowania i chromianowania w galwanizerni

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Linia do anodowania i chromianowania w galwanizerni PSO-3 – budynek nr. inwentarzowy 100/41”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

,,Wykonanie projektu oraz realizacja modernizacji kompletnej linii do anodowania i chromianowania wraz z niezbędną infrastrukturą – budynek nr. Inwentarzowy 100/41”

 

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiot oferty obejmuje:

- wykonanie projektu wykonawczego modernizacji linii,

- wykonanie kosztorysu, przedmiaru robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót,

- wykonanie całości prac montażowych, instalacyjnych oraz ogólnobudowlanych związanych z modernizacją linii,

- udzielenie okresu gwarancji na dostarczone urządzenia,

- wykonanie instrukcji eksploatacji linii,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji środowiskowych oraz wprowadzenie koniecznej zmiany do Pozwolenia Zintegrowanego instalacji,

 

3.3 Opis wymagań technicznych

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnej linii do anodowania oraz chromianowania części aluminiowych. Modernizowana część galwanizerni będzie znajdować się w istniejącym łączniku 2/3.

Dodatkowo w ofercie należy uwzględnić prace ogólnobudowlane oraz instalacyjne związane w wykonaniem nowej linii wanien galwanicznych oraz rozbudowę części socjalnej dla zwiększonej liczby załogi.

 

Szczegółowe wytyczne projektowanej linii do anodowania dostępne są w załączeniu.

 

Do zamontowanych urządzeń należy przekazać całość dokumentacji DTR w języku polskim.

Szkice pomieszczenia, zestawienie części planowanych do anodowania oraz niezbędna dokumentacja dostępne będą po wizji lokalnej oraz zawarciu umowy o poufności.

 

 1. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Inwestor zapewnia dokonanie wstępnego rozpoznania terenu w terminie obustronnie uzgodnionym.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

- koszty wykonania całości prac,

- termin realizacji etapu projektowania oraz realizacji całości zadania,

- warunki płatności,

- okres oraz warunki gwarancji,

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Modernizacja linii do anodowania i chromianowania”, upływa dnia 10.07.2020r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

- cenę wykonania całości prac,

- termin realizacji etapu projektowania oraz realizacji całości zadania,

- warunki płatności

- okres oraz warunki gwarancji

 

 1. Osoby do kontaktu:

Anna Wołosz-Gurdak – tel. 15 845 11 40, agurdak@dezamet.com.pl

Paweł Tolak – tel. 15 845 12 80; ptolak@dezamet.com.pl

 

Założenia dotyczące wykonania w galwanizerni DEZAMET S.A. prac inwestycyjnych i modernizacyjnych

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.