Zaproszenie do składania ofert - malarnia na wydziale PSM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Malarnia na wydziale PSM – budynek inwentarzowy nr. 102/218”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

,,Wykonanie projektu oraz realizacja kompletnej malarni z niezbędną infrastrukturą – budynek Inwentarzowy nr. 102/218”

 

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiot oferty obejmuje:

- wykonanie projektu wykonawczego malarni,

- wykonanie kosztorysu, przedmiaru robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót,

- wykonanie całości prac montażowych, instalacyjnych oraz ogólnobudowlanych,

- wykonanie modernizacji sterowania procesami dla malarni z uwzględnieniem części istniejącej,

- udzielenia okresu gwarancji na dostarczone urządzenia,

- wykonanie instrukcji eksploatacji malarni,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń,

- aktualizacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,

 

3.3 Opis wymagań technicznych

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnej malarni dla wydziału PSM.

Malarnia musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie BHP
i PPOŻ dla malarni. Urządzenia, osprzęt elektryczny, instalacje, wchodzące w skład modernizowanej malarni muszą spełniać wymagania zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych”.

 

Nowa część Malarni w wydziale PSM, w zakresie wentylacji, musi współpracować z wentylacją części istniejącej. Przewiduje się niezależne działanie wentylacji w przypadku pracy tylko jednej części malarni.

W kabinach malarskich nowej malarni zastosować sposób oczyszczania powietrza wyciąganego z kabin, wg wymagań odpowiednich rozporządzeń, tak aby zapewnić wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji

 

Pomieszczenia przeznaczone do nowej malarni nie podlegają przebudowie. Dopuszcza się jedynie niewielkie modernizacje.

Podczas prowadzonych prac wykonywania nowej części malarni należy zapewnić możliwość bezpiecznej pracy w części istniejącej.

 

W nowej malarni będą malowane podzespoły, wyroby, które będą zawierały w sobie materiały wybuchowe, pirotechniczne. Planowane malowanie w projektowanej części będzie wykonywane tylko farbami ciekłymi, metodą z użyciem pistoletów pneumatycznych (bez elektrostatyki).

 

W projekcie należy uwzględnić systemy do wspomagania podnoszenia wyrobów z palet, wózków transportowych, przy zawieszaniu i zdejmowaniu wyrobów z przenośnika linii (wyroby posiadają masę ok. 50 kg/1 szt. wyrobu i gabaryty ok. ø160x 880 mm. Wyroby transportowane do kabiny malarskiej na łańcuchu lub szynie transportowej.

 

Projektowana malarnia powinna być wyposażona w odpowiednią liczbę kabin malarskich i suszarek, tak aby spełnić wymagania wydajności.  Dodatkowo należy uwzględnić  oprzyrządowanie umożliwiające nadawanie obrotów podczas malowania wyrobów (możliwość sterowania obrotami, sterowanie włączeniem / wyłączeniem ruchu obrotowego).

 

W projektowanej części malarni należy uwzględnić dodatkową  powierzchnię do składowania wyrobów.

 

W pomieszczeniu do przygotowywania farb należy wykonać stanowisko ułatwiające mycie elementów typu szablony do znakowania, przyrządy, pistolety malarskie. Stanowisko powinno być wyposażone w m. in. w urządzenie do filtracji i odzysku rozpuszczalników.

 

Do zamontowanych urządzeń należy przekazać całość dokumentacji DTR w języku polskim.

Szkice pomieszczenia, zestawienie wyrobów planowanych do malowania oraz dane techniczne malowania dostępne będą po wizji lokalnej oraz zawarciu umowy o poufności.

 

 1. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Inwestor zapewnia dokonanie wstępnego rozpoznania terenu w terminie obustronnie uzgodnionym.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

- koszty wykonania całości prac,

- termin realizacji etapu projektowania oraz realizacji całości zadania,

- warunki płatności,

- okres oraz warunki gwarancji,

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert –Malarnia wydział PSM”, upływa dnia 20.07.2020r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

- cenę wykonania całości prac,

- termin realizacji etapu projektowania oraz realizacji całości zadania,

- warunki płatności

- okres oraz warunki gwarancji

 

 1. Osoby do kontaktu:

Anna Wołosz-Gurdak – tel. 15 845 11 40, agurdak@dezamet.com.pl

Paweł Tolak – tel. 15 845 12 80; ptolak@dezamet.com.pl

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.