Zaproszenie do składania ofert - modernizacja lakierni zanurzeniowej w galwanizerni

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Modernizacja lakierni zanurzeniowej w galwanizerni PSO-3 – budynek nr. inwentarzowy 102/49’’

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

,,Wykonanie projektu oraz realizacja modernizacji lakierni zanurzeniowej w galwanizerni PSO-3 – budynek nr. inwentarzowy 102/49”

 

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiot oferty obejmuje:

- wykonanie projektu wykonawczego modernizacji lakierni,

- wykonanie kosztorysu, przedmiaru robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót,

- wykonanie całości prac montażowych, instalacyjnych oraz ogólnobudowlanych związanych z modernizacją lakierni,

- udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia,

- instrukcję eksploatacji oraz instrukcje stanowiskową lakierni zanurzeniowej,

- aktualizacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

 

3.3 Opis wymagań technicznych

Modernizacja lakierni zanurzeniowej zakłada przebudowę obecnie istniejącej lakierni w taki sposób aby uzyskać odpowiednią przepustowość. Założona wydajność lakierni powinna być zbliżona do produkcji z jednej zmiany dla wanny do fosforanowania. Projekt modernizacji lakierni powinien zapewnić odpowiednie dostosowanie niezbędnych instalacji m.in. wentylacje. Przewiduje się dwuzmianową pracę lakierni zanurzeniowej.

 

Pomieszczenie lakierni powinno być wyposażone w kabiny malarskie o odpowiedniej wydajności oraz suszarki komorowe do suszenia detali. W trakcie modernizacji należy wydzielić osobne stanowisko do składowania oraz czyszczenia zabrudzonego oprzyrządowania.

 

Do zamontowanych urządzeń należy przekazać całość dokumentacji DTR w języku polskim.

Szkice pomieszczenia, zestawienie części lakierowanych oraz niezbędna dokumentacja dostępne będą po wizji lokalnej oraz zawarciu umowy o poufności.

 

 1. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Inwestor zapewnia dokonanie wstępnego rozpoznania terenu w terminie obustronnie uzgodnionym.

 

 

 1. Oferta powinna zawierać:

- koszty wykonania całości prac,

- termin realizacji etapu projektowania oraz realizacji całości zadania,

- warunki płatności,

- okres oraz warunki gwarancji.

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Modernizacja lakierni zanurzeniowej”, upływa dnia 10.07.2020r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

- koszty wykonania całości prac,

- termin realizacji etapu projektowania oraz realizacji całości zadania,

- warunki płatności,

- okres oraz warunki gwarancji.

 

 1. Osoby do kontaktu:

Anna Wołosz-Gurdak – tel. 15 845 11 40; agurdak@dezamet.com.pl

Paweł Tolak – tel. 15 845 12 80; ptolak@dezamet.com.pl

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.