ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zakłady Metalowe ,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zapraszają do składania ofert cenowych na realizację zadania pn.:

,,Remont i modernizacja budynków magazynowych o numerach inwentarzowych 131/27, 131/35, 132/171 dla potrzeb pakowania i magazynowania wyrobów gotowych DEZAMET S.A. w zakresie produkcji amunicji różnych kalibrów”.

 

1. Zakres prac objętych zapytaniem został zawarty w poniższych załącznikach, przy czym udostępnione Wykonawcy dokumenty w postaci projektu wykonawczego i przedmiaru robót, stanowią powiązane ze sobą części składowe dokumentów kontraktowych, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w pozostałych częściach dokumentacji. Przedmiar z natury rzeczy ujmuje zadanie w sposób schematyczny.

2. Kryteria oceny ofert przestawione zostały w załączniku pn. „Kryteria oceny”.

3. Informację RODO stanowi załącznik pn. „RODO”.

4. Przewidywalny termin realizacji zamierzenia IV – XII.2019r.

5. Prosimy o składanie ofert cenowych w terminie do dnia 12.02.2019r. do godz. 1500 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert – Remont i modernizacja budynków magazynowych – Dział TI”.

 

UWAGA!. W związku z udzielaniem odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia termin składania ofert przedłużono do dnia 08.03.2019r. godz. 14:00.

 

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami – zał. Odpowiedzi na pytania oferentów.

 

 

Zapraszamy do przeprowadzenia wizji lokalnej – warunek wymagany.

Osoby do kontaktu:

- branża budowlana                           P. Jadwiga Musiał                     tel. – 15 845 11 51

                                                           P. Mariusz Szczeszek               tel. – 15 845 15 10 
                                                            mszczeszek@dezamet.com.pl

- branża elektryczna i sanitarna        P. Krzysztof Czusz                      tel. – 667 663 796

 

Załączniki do pobrania:

- instalacje niskoprądowe 21 szt.

- projekt obwałowań -102 szt.

- projekt remontów – 154 szt.

- projekt remontu inst. deszczowej – 4 szt.

- projekt remontu przyłączy – 9 szt.

- przedmiar wymiennikownia i stacja trafo – 1 szt.

- remont drogi, ogrodzenia i placów – 10 szt.

- remont dróg – etap II – 3 szt.

- remont wartowni – 18 szt.

- rozbiórki – 7 szt.

- specyfikacje wykonania robót – 2 szt.

- stacja transformatorowa – 9 szt.

- węzeł cieplny – 11 szt.

- opinia geotechniczna – 1 szt.

- Kryteria oceny

- RODO – 1 szt.

- kryteria – 1 szt.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kryteria oceny

RODO

Pozostałe załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.