ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – Rozbudowa Bazy produkcyjno-magazynowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – Rozbudowa Bazy produkcyjno-magazynowej Zakładów Metalowych DEZAMET’’

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

,,Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na Rozbudowie Bazy produkcyjno-magazynowej Zakładów Metalowych DEZAMET”

 

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiot oferty obejmuje:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, Raportem Oddziaływania na Środowisko (jeśli będzie wymagane),

- wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działki uwzględniającej usytuowanie budynków, dojścia i dojazdy do budynków oraz parkingi,

- określenie wstępnych bilansów mediów z wystąpieniem do gestorów tych mediów o dostawę,

-  wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

- wsparcie techniczne na etapie realizacji inwestycji w zakresie zgodności dokumentacji oraz realizowanych robót budowlanych, materiałów, technologii i innych z PFU. Wsparcie techniczne będzie wymagane do momentu zakończenia robót i oddania inwestycji do Użytkowania.

 

3.3 Opis wymagań technicznych

Planowana inwestycja przewiduje budowę nowej hali produkcyjnej w skład, której wejdą elementy funkcjonalnie związane z montażem finalnego produktu, a więc  pomieszczenia magazynu podręcznego,  naważania i prasowania ładunków, malarnia, magazyn wyrobów gotowych (krótkiego przechowywania), zaplecze socjalne. Wstępna wielkość  koniecznej
do zapewnia powierzchni to ok. 5000m2

Dla zapewnienia obsługi  technicznej  nowych obiektów konieczna jest  rozbudowa istniejącej  infrastruktury  w zakresie zapewnienia dostaw energii elektrycznej, cieplnej, chłodu, sprężonego powietrza oraz drogowej.

 

Założenia techniczne dla nowej hali montażu ZM Dezamet S.A. oraz niezbędna dokumentacja dostępna będzie po wizji lokalnej oraz zawarciu umowy o poufności.

 

 

 1. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Inwestor zapewnia dokonanie wstępnego rozpoznania terenu w terminie obustronnie uzgodnionym.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

- cenę wykonania przedmiotu zamówienia,

- termin realizacji,

- warunki płatności,

- udokumentowane doświadczenie w opracowaniu podobnych inwestycji,

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – PFU Nowa Hala ”, upływa dnia 29.01.2021r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • Koszty opracowania przedmiotu zamówienia,
 • Termin realizacji,

 

 1. Osoby do kontaktu:

Anna Wołosz-Gurdak,– tel. 15 845 11 40; agurdak@dezamet.com.pl

Paweł Tolak – tel. 15 845 12 80, ptolak@dezamet.com.pl

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.