Zaproszenie do składania ofert - Projekt architektoniczny i wykonawczy remontu dachu budynku hali produkcyjnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

,,Projekt architektoniczny i wykonawczy remontu dachu budynku hali produkcyjnej nr inw. 102/4 (hala Szedowa) Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie’’.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przeznaczony do remontu dach stanowi przykrycie budynku parterowego niepodpiwniczonego hali produkcyjnej. Bryła budynku na bazie prostokąta składa się trzech segmentów (dwa niższe i jeden wyższy pomiędzy nimi) styka się bezpośrednio z budynkiem biurowym.

       Konstrukcja dachu - stalowa, szedowa (dach pilasty, zębaty).

    Kubatura budynku: 58 432m3.

    Powierzchnia zabudowy: 6 308m2.

    Wymiary budynku: 126,20m x 49,90m

    Istniejące pokrycie: papa na lepiku.

Dokumentacja projektowa powinna obejmować remont budynku w zakresie:

 1. dachu (wymiana pokrycia z papy na blachę lub inne alternatywne rozwiązanie),
 2. ewentualną wymianę naświetli okiennych w szedach lub ich przeszklenia (wg oceny technicznej dokonanej w ramach niniejszego opracowania),
 3. ewentualny remont warstw osłonowych trzech ścian szczytowych (wymiana materiału osłonowego, docieplenie materiałem izolacyjnym lub pokrycie istniejącego uwarstwienia blachą osłonową},
 4. odprowadzania wód deszczowych z dachu z połączeniem rur spustowych z kanalizacją deszczową.

 

 1. Wymagania stawiane oferentom.
 • Przedstawienie w ofercie krótkiego opisu określającego autorską koncepcję wykonania remontu dachu (proponowane materiały, rozwiązania konstrukcyjne, kolorystyki elementów wykończenia, itp. wg. własnego uznania).
 • Podanie ceny ofertowej w kwocie netto za następujący zakres opracowania:
 1. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,
 2. wykonanie projektu wykonawczego (konstrukcja, stolarka okienna, rodzaj wykończenia ścian szczytowych, instalacja odgromowa, instalacja odwodnieniowa, jednoznaczne szczegóły wykonawcze),
 3. sporządzenie opinii technicznej popartej obliczeniami konstrukcyjnymi, dotyczącej możliwości dociążenia dachu:

              -  warstwami nowego, projektowanego pokrycia,

              -  nowej stolarki okiennej (przeszklenie/naświetle),

              -  śniegiem przy założeniu jego max. normowej grubości dla zróżnicowanych stanów skupienia,

 1. ujęcie w ww. opinii technicznej możliwości dociążenia konstrukcji ścian szczytowych nowym pokryciem,
 2. sporządzenie przedmiarów robót,
 3. sporządzenie kosztorysów inwestorskich,
 4. sporządzenie specyfikacji technicznych (ogólnej i szczegółowych),
 5. pełnienia, w miarę potrzeb, nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót,
 6. sporządzenie planu BIOZ.
 • Podanie terminu wykonania zamówienia.
 • Podanie kwoty wykonania zadania, warunki płatności.
 • Gwarancja.

 

 1. Informacje uzupełniające
 1. Zamawiający nie posiada projektu archiwalnego.
 2. Oferent zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji budowlanej w stopniu

   adekwatnym dla wykonania zamówienia.

 1. Projekt architektoniczny, projekt wykonawczy, opinię techniczną należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji cyfrowej (PDF),
 2. Kosztorysy i przedmiary robót należy sporządzić w 1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji cyfrowej.
 3. Specyfikacje techniczne należy sporządzić w 2 egz. w wersji cyfrowej.

            

 1. Składanie ofert

Oferty na należy składać w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem:

„Konkurs ofert – projekt remontu dachu bud. nr 102/4”.

 Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2020r. o godz. 1400.

 Osoba do kontaktu: P. Mariusz Szczeszek,     tel. – 15 845 15 10; mszczeszek@dezamet.com.pl.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.