ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-Projekt architektoniczny i wykonawczy remontu stropodachu budynku administracyjnego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

,,Projekt architektoniczny i wykonawczy remontu stropodachu budynku administracyjnego nr inw. 140/104 Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie’’.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przeznaczony do remontu stropodach stanowi przykrycie budynku trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego. Bryła budynku usytuowana jest na trzech oddylatowanych segmentach i zróżnicowanych wysokościach, stanowiących w rzucie kształt litery „L”. Stropodach posiada murowaną nadbudowę usytuowaną równolegle do osi środkowej (wentylatornie, wejście na dach).

Kubatura budynku: 16264m2.

Powierzchnia zabudowy: ok. 1100m2

Istniejące pokrycie: papa

Dokumentacja projektowa powinna obejmować remont stropodachu w zakresie termoizolacji, skutecznej hydroizolacji, odprowadzania wód deszczowych, a w przypadku potwierdzenia przez projektanta odpowiedniej nośności stropodachu również konstrukcję nośną pod zabudowę na nim max. liczby paneli fotowoltaicznych.

 

 1. Wymagania stawiane oferentom.
 1. Przedstawienie w ofercie krótkiego opisu określającego autorską koncepcję wykonania remontu dachu (proponowane materiały, rozwiązania konstrukcyjne, ukształtowanie bryły, odniesienia dotyczące termoizolacji dachu, montażu paneli fotowoltaicznych, kolorystyki elementów wykończenia, itp. wg. własnego uznania).
 2. Podanie ceny ofertowej w kwocie netto za następujący zakres opracowania:
 1. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,
 2. wykonanie projektu wykonawczego (konstrukcja, instalacja odgromowa, instalacja       odwodnieniowa, jednoznaczne szczegóły wykonawcze),
 3. sporządzenie opinii technicznej popartej obliczeniami konstrukcyjnymi, dotyczącej

      możliwości dociążenia stropodachu:

 • warstwami nowego, projektowanego pokrycia,
 • śniegiem przy założeniu jego max. normowej grubości dla zróżnicowanych stanów skupienia ,
 • ewentualnymi panelami fotowoltaicznymi wraz z konstrukcją nośną dla ich ukierunkowanego montażu,
 1. sporządzenie przedmiarów robót,
 2. sporządzenie kosztorysów inwestorskich,
 3. sporządzenie specyfikacji technicznych (ogólnej i szczegółowych),
 4. pełnienia, w miarę potrzeb, nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
 1. Podanie terminu wykonania zamówienia.

 

 1. Informacje uzupełniające
 1. Zamawiający nie posiada projektu archiwalnego.
 2. Oferent zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji budowlanej w stopniu

   adekwatnym dla wykonania zamówienia.

 1. Projekt architektoniczny, projekt wykonawczy, opinię techniczną należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji cyfrowej (PDF),
 2. Kosztorysy i przedmiary robót należy sporządzić w 1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji cyfrowej.
 3. Specyfikacje techniczne należy sporządzić w 2 egz. w wersji cyfrowej.

            

 1. Składanie ofert

Oferty na należy składać w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem:

„Konkurs ofert – projekt remontu stropodachu bud. nr 140/104”.

 Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2020r. o godz. 1400.

Osoba do kontaktu: P. Mariusz Szczeszek,     tel. – 15 845 15 10; mszczeszek@dezamet.com.pl

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.