Zaproszenie do składania ofert - projekt instalacji wentylacji nawiewnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Instalacja wentylacji nawiewnej galwanizernia – hala nr. Inwentarzowy 102/49’’

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

,,Wykonanie projektu oraz realizacja instalacji wentylacji nawiewnej w galwanizerni hala nr. Inwentarzowy 102/49’’

 

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Przedmiot oferty obejmuje:

- wykonanie projektu wykonawczego wentylacji nawiewnej,

- wykonanie kosztorysu, przedmiaru robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót,

- wykonanie instalacji wentylacji wraz z niezbędnymi instalacjami oraz układem sterowania,

- przedstawienie wyników z pomiarów wentylacji oraz okresu gwarancji na dostarczone urządzenia

 

3.3 Opis wymagań technicznych

Projektowana instalacja nawiewna z pomieszczenia galwanizerni powinna zapewniać prawidłową wymianę powietrza. Obecnie na hali zainstalowana jest instalacja wywiewna mechaniczna, która składa się z:

- wentylatora linii pokryć galwanicznych,

- wentylatora linii do oksydowania,

- wentylatora sektora cyjanków,

- wentylatora pomieszczenia lakierowania zanurzeniowego.

 

Uwaga:

Kanał nawiewny do pomieszczenia lakierowania zanurzeniowego – ma być wykonany jako niezależny wyposażony w przepustnicę sterowaną i otwieraną w chwili uruchomienia wentylatora / zwłoka w uruchomieniu wentylatora do chwili całkowitego otwarcia przepustnicy/

Instalacja wywiewna zapewnia około 35 000 m3 powietrza wyciąganego z hali. Oferent jest zobowiązany osobiście zweryfikować podana przez Zamawiającego ilość powietrza odciąganego z hali przez poszczególne wentylatory.

 

Wymagana temperatura w hali w okresie zimowym powinna wynosić 20°C ± 2°C.

Centrala nawiewna powinna zostać zlokalizowana przy budynku galwanizerni (hala nr. inwentarzowy 102/49). 

Należy zaprojektować węzeł wymiennika para-glikol wraz z układem zasilania parą oraz centrali nawiewnej – lokalizacja w gestii oferenta, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

 Temperatura czynnika grzewczego;

-  para zasilająca węzeł para-glikol - około 145°C,

- glikol w obiegu centrali nawiewnej - 90/70°C.

 

Sterowanie pracą centrali nawiewnej powinno odbywać się poprzez odczyty z czujników temperatury zamontowanych na hali (wymagane min. 5 czujników) oraz układ falowników umożliwiający dostosowanie wydajności centrali do ilości pracujących wentylatorów wyciągowych.

 

Do zamontowanych urządzeń należy przekazać całość dokumentacji DTR w języku polskim.

Szkice obiektu oraz niezbędna dokumentacja dostępne będzie po wizji lokalnej oraz zawarciu umowy o poufności.

 

 1. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Inwestor zapewnia dokonanie wstępnego rozpoznania terenu w terminie obustronnie uzgodnionym.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

- cenę wykonania projektu, koszty realizacji instalacji wentylacji

- termin realizacji etapu projektowania oraz realizacji całości zadania

- warunki płatności

- okres oraz warunki gwarancji

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – wentylacja nawiewna galwanizernia hala 102/49”, upływa dnia 07.07.2020r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • Koszty projektu i realizacji przedmiotu koncepcji,
 • Termin realizacji,
 • Okres gwarancji wykonanych prac oraz dostarczonych urządzeń,

 

 1. Osoby do kontaktu:

Krzysztof Czusz – tel. 667 663 796, kczusz@dezamet.com.pl

Anna Wołosz-Gurdak,– tel. 15 845 11 40; agurdak@dezamet.com.pl

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.