Zaproszenie do składania ofert - Przeglądy okresowe oraz prace serwisowe w razie awarii systemu alarmowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Przeglądy okresowe oraz prace serwisowe w razie awarii systemu alarmowego, CCTV, KD, PPOŻ, SSWiN  dla Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać:

 • przedstawienie kosztów związanych z zapewnieniem gotowości serwisowej w razie awarii, na zgłoszenie, dla Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie. Zabezpieczenie techniczne – konserwacje i naprawy wynikające z art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.),
 • przedstawienie stawki przeglądu rocznego systemów CCTV, SSWiN, SKD oraz PPOŻ wraz z opracowaną dokumentacją,
 • przedstawienie kosztu stałej wizyty serwisowej 1 raz na kwartał,
 • przedstawienie kosztów związanych z dodatkowymi wizytami,
 • podanie czasu reakcji na zgłoszone awarie, problemy techniczne,

3.3 Opis wymagań technicznych

Zakres prac obejmuje przeglądy, konserwację oraz niezbędne naprawy dla poniższych systemów:

 1. system alarmowy zainstalowany w obrębie zakładu
 2. system telewizji przemysłowej CCTV
 3. system kontroli dostępu (KD)
 4. system sygnalizacji pożaru

Oferta powinna zawierać konserwację systemów w poniższym zakresie:

 1. Konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (alarmowego):
 1. sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji powykonawczej;
 2. sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie;
 3. sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich
 4. sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne;
 5. sprawdzenie centrali i jej obsługi;
 6. sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialną władzą albo zainteresowanym alarmowym centrum odbiorczym (USI firmy ochraniającej);
 7. sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego;
 8. sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.
 9. Konsultacje dla użytkownika z zakresu unikania i usuwania błędów popełnianych w trakcie eksploatacji systemu
 10. Raport z wykonanych czynności
 11. Prowadzenie systemu rejestrowania (rejestr zdarzeń, zapis konserwacji, rejestr obsługi awaryjnej, wyłączania)
 1. Konserwacja systemu telewizji przemysłowej (CCTV):
 1. sprawdzenie kamer – ich czyszczenie, regulacja,
 2. sprawdzenie zestyków i ich oczyszczenie, oczyszczenie szkła obudowy, wymiana pakietów osuszających;
 3. sprawdzenie poprawności działania monitorów, ich odkurzenie i regulacja;
 4. sprawdzenie poprawności działania połączeń kablowych .
 5. Prowadzenie systemu rejestrowania (rejestr zdarzeń, zapis konserwacji, rejestr obsługi awaryjnej, wyłączania)
 6. Czyszczenie komputerów wraz z aktualizacją oprogramowania na serwerze gdy jest to wymagane.
 1. Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z obowiązującymi  normami instrukcją producenta systemu w zakresie obsługi kwartalnej i rocznej.
 1. sprawdzenie poprawności działania ręcznych ostrzegaczy przeciwpożarowych
 2. sprawdzenie poprawności działania i pomiar stanu akumulatorów.
 1. Konserwacja systemu Kontroli Dostępu (KD):
 1. sprawdzenie poprawności działania czytników;
 2. sprawdzenie poprawności działania zasilaczy buforowanych;
 3. sprawdzenie poprawności działania przycisków ewakuacyjnych;
 4. sprawdzenie poprawności działania i pomiar stanu akumulatorów,
 5. sprawdzenie poprawności działania urządzeń typu elektromagnetyczne zwora,
 6. Prowadzenie systemu rejestrowania (rejestr zdarzeń, zapis konserwacji, rejestr obsługi awaryjnej, wyłączania)

Oferta powinna zawierać poniższą tabelkę z określonymi czasami reakcji.

 

Priorytet

 

 

Definicja

 

Gwarantowany czas reakcji

 

Awaria krytyczna wg PN uszkodzenia

 

 

Poważny problem z oprogramowaniem lub sprzętem ( na poziomie serwera), który powoduje jego zawieszenie, brak reakcji na działanie operatora, uniemożliwia realizację funkcji systemowych

 

 

 

….. godziny

 

Uszkodzenie Nie poprawne funkcjonowanie

 

 

Problem z oprogramowaniem lub sprzętem obniżający znacznie funkcjonalność, wydolność, własności użytkownika etc, który nie może być usunięty w ramach standardowych procedur

 

 

 

….. godziny

 

Usterka

 

 

Pozostałe problemy z oprogramowaniem lub sprzętem uciążliwe dla użytkownika

 

 

….. godzin

 

 

Konsultacja

 

 

Wszelkie problemy technologiczne wymagające ekspertyzy

 

….. dni

 

 

 

 1. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Inwestor zapewnia dokonanie wstępnego rozpoznania terenu w terminie od 15.02. do 26.02.2021 po wcześniejszym uzgodnieniu. Warunkiem przeprowadzenia wizji lokalnej jest przedstawienie posiadanej koncesji, podpisanie umowy o poufność oraz wstępna wewnętrzna weryfikacja osób oraz firm przez Inwestora.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

- cenę wykonania przedmiotu zamówienia,

- warunki płatności,

- udokumentowane doświadczenie w opracowaniu podobnych inwestycji,

- potwierdzoną dokumentem koncesję,

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert –  Serwis CCTV, KD, PPOŻ, SSWIN”, upływa dnia 05.03.2021r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • Koszty serwisu oraz przeglądów,
 • Gwarantowany czas reakcji na zgłoszoną usterkę

 

 1. Osoby do kontaktu:

Bartosz Niemirycz, - tel. 15 845 10 70; bniemirycz@dezamet.com.pl

Anna Wołosz-Gurdak,– tel. 15 845 11 40; agurdak@dezamet.com.pl

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.