Zaproszenie do składania ofert - wykonanie instalacji chłodzenia hali produkcyjnej

Nowa Dęba 17.02.2020 rok.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.
zapraszają
do przedstawienia oferty na wykonanie projektu, niezbędnych prac montażowych oraz uruchomienie instalacji chłodzenia hali produkcyjnej „Hala Szedowa” numer inwentarzowy 102/4 wraz z pomieszczeniami bocznymi /zbudowanymi/.

 

Oferta powinna zawierać:

- cenę wykonania projektu, prac montażowych i podłączeniowych wraz z uruchomieniem układu chłodzenia hali,

-cenę dostawy oraz montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego rozdzielni elektrycznej NN dedykowanej tylko i wyłącznie do zasilania proponowanych w ofercie urządzeń układu chłodzenia hali,

Uwaga:- konieczne podanie przez oferenta zapotrzebowania mocy dla rozdzielni celem zapewnienia przez Zamawiającego niezależnego zasilania rozdzielni NN – z wyprzedzeniem co najmniej miesięcznym licząc od terminu rozpoczęcia prac.

- termin realizacji prac montażowych i uruchomieniowych – w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2020 roku.

- wykonawca zobowiązany również jest do uzyskania wszelkich formalnych uzgodnień i pozwoleń / w tym jeżeli będzie niezbędne – pozwolenia na budowę/

- warunki płatności,

- warunki gwarancji i serwisowania,

 

Wymagana do utrzymania w okresie wiosenno - letnim temperatura na hali – 24o C + 2 oC.

 

Sugerowana przez Zamawiającego wymiana powietrza w hali produkcyjnej – nie więcej jak 2 wymiany na godzinę.

 

Średnia wysokość hali produkcyjnej – około 12 m. /do obliczenia kubatury hali./

 

 

Uwaga: Należy przewidzieć  możliwość wykorzystania dla wentylacji wyciągowej istniejących na hali maszyn kanałów wentylacyjnych.

 

 

Wraz z dostawą urządzeń należy dostarczyć kompletną DTR urządzeń w języku polskim, niezbędne certyfikaty, dopuszczenia  i instrukcje obsługi.

Proszę również uwzględnić przeszkolenie pracowników w obsłudze urządzeń w zakresie regulacji parametrów pracy, obsługi i konserwacji.

 

 

W przypadku zainteresowania przedstawieniem oferty zapraszamy do złożenia wizyty
w DEZAMET S.A. celem przeprowadzenia wizji lokalnej /wizja lokalna wymagana/ , dokonania szczegółowych ustaleń oraz zapoznaniem się z obiektem na którym maja być prowadzone prace montażowe.

 

Kontakt telefoniczny lub mailowy: Krzysztof Czusz

- telefon          - 667 663 796,

- mail              - kczusz@dezamet.com.pl

 

Termin składania ofert w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej ZM DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – chłodzenie hali produkcyjnej „Hala Szedowa” numer inwentarzowy 102/4” upływa dnia 03.03.2020 r. o godz. 14oo.

 

 

 

Załącznik:

 

Rzut hali z zaznaczonymi powierzchniami do zaprojektowania i wykonania:

-  chłodzenia centralnego,

- chłodzenia dedykowanego miejscowego,

- wykorzystania istniejącego urządzenia Hitexa – chłodzenie ewaporacyjne – dobudowanie kanałów rozprowadzających w pomieszczeniu pras.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.