Zaproszenie do składania ofert - wykonanie instalacji elektrycznych budynku

                                                                                                                                Nowa Dęba dn. 30.06.2020 r.


Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. w Nowej Dębie zapraszają do:


Przedstawienia oferty na wykonanie instalacji elektrycznych budynku Magazynu Głównego nr. inwentarzowy 132/135


Zakres prac obejmuje, wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku Magazynu Głównego nr. inwentarzowy 132/135 Zakładów Metalowych DEZAMET S.A..


Oferta powinna zawierać:
- cenę wykonania całości prac w oparciu o projekt,
- termin realizacji zadania,
- dostarczenie uzgodnionej oraz zatwierdzonej przez rzeczoznawcę do spraw p.poż dokumentacji powykonawczej,
- warunki gwarancji na wykonane prace i użyte materiały,
- warunki płatności.


Zakres prac objętych zapytaniem został zawarty w poniższych załącznikach, przy czym udostępnione Wykonawcy dokumenty w postaci projektu wykonawczego i przedmiaru robót, stanowią powiązane ze sobą części składowe dokumentów kontraktowych, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w pozostałych częściach dokumentacji.


Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót. Przedmiar z natury rzeczy ujmuje zadanie w sposób schematyczny. Oferent jest zobowiązany do wychwycenia podczas wizji lokalnej lub w przekazanej przez Inwestora dokumentacji ewentualnych braków, pozycji katalogowych, w załączonym przedmiarze oraz przedstawienie oferty kompletnej na wykonanie prac instalacyjnych.
1. Wymagania dotyczące wykonawcy systemu CCTV
1) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez co najmniej dwuosobowy personel:
a) pracowników wykonujących prace montażowe systemów zabezpieczeń technicznych oraz w stosunku do pracowników mających wgląd do dokumentacji technicznej i wykonujących dokumentację powykonawczą. Tym samym muszą posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego i zaświadczenie wystawione przez Wojewódzką Komendę Policji stwierdzające, że zostali wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.


Podstawa Prawna:
USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r./ Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740/ o ochronie osób i mienia, która reguluje sprawę posiadania koncesji do prowadzenia usług związanych z działalnością gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia:
Art. 3 pkt 2 lit a i b. obowiązuje nas w związku z art. 5 ust. 1. i ust. 5.


W przypadku zainteresowania przedstawieniem oferty Inwestor zapewnia wykonanie wizji lokalnej w terminie obustronnie uzgodnionym w celu dokonania szczegółowych ustaleń - wizja lokalna konieczna.


Projekt wykonawczy oraz niezbędna dokumentacja dostępna będzie po wizji lokalnej oraz zawarciu umowy o poufności.


Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – wykonanie instalacji elektrycznych budynku Magazynu Głównego nr. inwentarzowy 132/135 ZM DEZAMET”, upływa dnia 04.07.2020 r. o godz. 14oo.


Uwaga: Inwestor wydłuża podany wyżej ostateczny termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. i informuje, że termin po wydłużeniu upływa dnia 14.07.2020 r. o godz. 14oo.


Osoby do kontaktu:
P. Krzysztof Czusz tel. – 15 845 15 23, 667 663 796, kczusz@dezamet.com.pl
P. Paweł Pasek tel. – 15 845 11 69, 695 206 697, ppasek@dezamet.com.pl

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.