Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie „Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych”

                                                                                                                               Nowa Dęba dn. 18.06.2020 r.


Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. w Nowej Dębie zapraszają do:


Przedstawienia oferty na opracowanie „Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych” dla Z. M. Dezamet S.A.
Przedmiotowa Instrukcja ma być opracowana zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28.08 2019 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – Dz.U. poz. 1830. ujętymi w paragrafie 4.1 punkty od 1 do 11 oraz innymi paragrafami i punktami ujętymi w Ustawach oraz innych aktach prawnych np.:


- Kodeks Pracy,
- Prawo Energetyczne,
- Prawo Budowlane,
-Ustawa o Dozorze Technicznym wraz z rozporządzeniami wydanymi na mocy Ustawy,
-Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z rozporządzeniami wydanymi na mocy Ustawy,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
- oraz inne mające zastosowanie do opracowania instrukcji jako podstawa prawna.
Zgodnie z paragrafem 33 Rozporządzenia o treści: „Prace przy urządzeniach energetycznych prowadzi się zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy” zadaniem opracowującego Instrukcję Eksploatacji Urządzeń Energetycznych będzie również opracowanie „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy” zgodnie z wytycznymi zawartymi w par.33 Rozporządzenia.


Oferta powinna zawierać:
- cenę wykonania opracowania w zakresie który będzie dotyczył oferenta,
- termin realizacji zadania,
- warunki płatności.


W przypadku zainteresowania przedstawieniem oferty Zamawiający zapewnia wykonanie wizji lokalnej w terminie obustronnie uzgodnionym w celu dokonania szczegółowych ustaleń - wizja lokalna konieczna.
Zamawiający zwraca się z prośbą do potencjalnych oferentów o wstępne przygotowanie zestawu pytań, danych itp. jakich będzie potrzebował do udostepnienia przez Zamawiającego.
Wszelka dokumentacja oraz inne dane niezbędne do opracowania przedmiotowej Instrukcji będą dostępne po wizji lokalnej oraz zawarciu umowy o poufności.


Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – opracowanie „Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych” dla Z. M. Dezamet S.A.” upływa dnia 10.07.2020 r. o godz. 14oo.


Osoba do kontaktu
P. Krzysztof Czusz tel. – 667 663 796, kczusz@dezamet.com.pl

 

Proponowany spis treści instrukcji

Ogólne wytyczne co powinna zawierać instrukcja

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.