60 - Lecie Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli

Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/23 miała szczególnie uroczysty charakter w Tarnowskiej Woli, gdzie tamtejsza Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego obchodziła w tym dniu jubileusz 60-lecia.

Pierwszą częścią uroczystości była Msza Święta w kościele p.w. N.S.P.J., natomiast dalsze obchody święta odbywały się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Święto swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, m.in.: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, dowódca 33. Nowodębskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Piotr Stępniak, przewodniczący rady miejskiej Damian Diektiarenko, burmistrz Wiesław Ordon. 

Obecni byli także: przewodniczący rady powiatu tarnobrzeskiego Marek Zięba i radny z Tarnowskiej Woli Stanisław Rawski, przedstawiciele rodu Tarnowskich, z nestorem Janem Arturem Tarnowskim, prawnukowie patrona szkoły: Jan Spytek Tarnowski i Michał Tarnowski, ksiądz proboszcz parafii w Tarnowskiej Woli ks. kan. Piotr Palacz, kierownik oddziału tarnobrzeskiego Kuratorium Oświaty Dariusz Bździkot, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu dr hab. Anna Szylar, dyrektor biura zarządu Zakładów Metalowych „Dezamet” Witold Szczurek, dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie Renata Bal, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie Iwona Strojek, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Dębie Kazimierz Wąsik, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie Monika Szczepan, sołtys Tarnowskiej Woli Sławomir Rutkowski, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli Barbara Kobylarz, wcześniejsi dyrektorzy szkoły w Tarnowskiej Woli: Aleksander Sawicki, Jan Skura, Zygmunt Żołądź, Małgorzata Kamińska, a także dyrektorzy innych szkół w gminie Nowa Dęba. Na uroczystości obecne były również emerytowane nauczycielki, które pracowały w szkole w Tarnowskiej Woli, w tym Zofia Kłosowska, ucząca młodzież od samego założenia placówki w 1962 roku.

Zaproszonych gości serdecznie powitała dyrektor szkoły Magdalena Gerba, po czym przekazała głos uczniom, którzy zaprezentowali piękną część artystyczną, przepełnioną patriotyzmem i przywiązaniem do swojej małej ojczyzny. Akademia była też okazją do przedstawienia historii placówki i osoby patrona szkoły. Uczennice i uczniowie oczarowali publiczność swoimi umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi, a ich występy wieńczone były gromkim aplauzem. Częścią występu był przepiękny polonez, który młodzież szkolna zatańczyła przed zaproszonymi gośćmi oraz taniec dworski zespołu „Mali Dworzanie”.

W przerwie występu młodzieży, ponownie głos zabrała dyrektor szkoły, która przedstawiła dzieje oświaty w miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem historii szkoły-jubilatki.

Po części artystycznej nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał poseł Zbigniew Chmielowiec, który po złożeniu gratulacji i życzeń dla społeczności związanej ze szkołą w Tarnowskiej Woli, nawiązał do ostatnich inwestycji przeprowadzonych w budynku szkoły, wskazując na potrzebę rozbudowy sali gimnastycznej.

Pani dyrektor, całe grono pedagogiczne, drogie dzieci – mówiła wicemarszałek Ewa Draus – dzisiaj jest ważna data, zarówno dla was, dla naszego kraju i bardzo się cieszę, że mogę w tym miejscu uczestniczyć, kiedy wy rozpoczynacie kolejny rok szkolny – Jest to czas, w którym na pewno cieszycie się ze spotkania swoich koleżanek, kolegów i cieszycie się, że przez ten czas nabędziecie dużo wiedzy. Nauczyciele, wasi wychowawcy, przekażą wam to, co jest cenne dla naszego województwa, dla naszego kraju, dla całej Europy. Przekażą wam swoją wiedzę i to dziedzictwo, które my gromadziliśmy przez wiele pokoleń. Też to dziedzictwo, które tworzył patron waszej szkoły. Życzę wam, żebyście ten czas dobrze wykorzystali, żebyście się jak najwięcej nauczyli, bo to będzie przepustka w wasze dalsze życie. Żeby było tak piękne i wesołe jak te występy dzisiejszych uczniów, które pięknie zatańczyły – oprócz rozpoczęcia roku szkolnego, wicemarszałek Ewa Draus zwróciła również uwagę na inne znaczenie dnia 1 września – wojsko polskie stanęło do obrony naszej ojczyzny w 1939 roku. Gmina Nowa Dęba miała w tym momencie szczególną rolę – rolę historyczną, gdyż tutaj był przemysł, który wspierał polską armię. Ten przemysł się rozwijał i funkcjonuje do dziś.

Następnie głos zabrał burmistrz Wiesław Ordon, który ze wzruszeniem wspominał lata spędzone w murach szkoły.

- Ta szkoła potrafiła pracować z uczniami, bo byli tutaj wspaniali nauczyciele, ci którzy potrafili nas, i wyprostować, wskazać drogę, pogrozić palcem, ale nauczyć, pokazać gdzie szukać źródła wiedzy, jak się rozwijać. Mogliśmy to wziąć ze sobą w to młode życie, a później w dorosłe. Dzięki temu, wielu z nas jest w tych miejscach, w których jest – mówił absolwent szkoły, burmistrz Wiesław Ordon – za to tej szkole, ale przede wszystkim nauczycielom, bardzo serdecznie chcę podziękować w imieniu wszystkich absolwentów. Cieszę się także, że mogliśmy pokazać wam dzisiaj ten budynek w nowej odsłonie.

List gratulacyjny w imieniu Rady Miejskiej odczytał jej przewodniczący – Damian Diektiarenko, który podkreślał znaczenie szkoły w Tarnowskiej Woli dla oświaty w gminie Nowa Dęba. Wystąpienie skupiało się na roli dyrektor Magdaleny Gerby i jej zaangażowaniu w funkcjonowanie placówki. Przewodniczący podziękował również posłowi Chmielowcowi za wspieranie samorządu w pozyskiwaniu środków na tak istotne działania inwestycyjne, które obecnie są przeprowadzane.

Uroczystość była również okazją do oficjalnego wręczenia nominacji dyrektor Magdalenie Gerbie, która rozpoczyna nową, pięcioletnią kadencję.

Jako kolejny wypowiedział się przedstawiciel rodu Tarnowskich – Jan Spytek Tarnowski. Prawnuk patrona mówił o tym, z jaką chęcią wraca zawsze do Tarnowskiej Woli. Głos zabrali również: Dariusz Bździkot (który odczytał list od Podkarpackiego Kuratora Oświaty), płk Piotr Stępniak, Witold Szczurek, dr hab. Anna Szylar, Kazimierz Wąsik i byli dyrektorzy szkoły: Aleksander Sawicki i Małgorzata Kamińska.

Uroczystość była okazją do zaprezentowania efektów prowadzonych w ostatnich latach inwestycji. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zakończona została wymiana dachu, a obecnie w zaawansowanym stadium jest termomodernizacja budynku szkoły.