83 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

1 września 1939 roku, o godz. 4.45, bez wypowiedzenia wojny, Niemcy zaatakowały Polskę na całej długości granicy między obydwoma państwami. Symbolicznym początkiem drugiej wojny światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez pancernik „Schleswig-Holstein”. Żołnierze polscy, mimo ogromnej przewagi agresora, od początku stawiali bohaterski opór. Wydarzenie to dało początek II wojnie światowej. W tym dniu oddajemy hołd ofiarom tego konfliktu oraz wspominamy bohaterów walki o Wolną Polskę. Cześć Ich Pamięci!