Dzień Seniora ze wsparciem Z. M. DEZAMET

W dniu 8 października nowodębscy seniorzy hucznie obchodzili Dzień Seniora. W spotkaniu wzięli udział członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) oraz zaproszeniu goście.

W mowie wstępnej Przewodniczący PZERiI Jan Witkowski powitał Starostę Jerzego Sudoła, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona, Dyrektor ds. Finansowych Zakładów DEZAMET S. A. Anetę Trzeciak, Przewodniczącego gminnej Komisji Sportu i Zdrowia Tomasza Kopcia, Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultyry Iwonę Strojek. Po sutym obiedzie przy wspólnych stołach bawiono się do późnych godzin wieczornych przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Zarząd PZERiI wielce dziękuje Staroście Tarnobrzeskiemu Jerzemu Sudołowi, władzom Miasta i Gminy Nowa Dęba , Zarządowi Zakładów Metalowych „DEZAMET” w Nowej Dębie za możliwość organizacji obchodów Dnia Seniora dla osób starszych i niejednokrotnie schorowanych.