Gratulacje i podziękowania z okazji Nominacji Generalskiej

Dnia 15 sierpnia 2022r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej otrzymał z rąk Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy nominację generalską - generał brygady. Z tej okazji Prezes „Dezamet” S. A. Jerzy Deruś w imieniu Zarządu i pracowników Spółki skierował na ręce gen. bryg. Rafała Miernika list gratulacyjny i okolicznościowe życzenia, za które otrzymaliśmy niniejsze podziękowania.

Gen. bryg. Rafał MIERNIK Służbę wojskową rozpoczął w 1995 roku jako żołnierz ochotnik Zasadniczej Służby Wojskowej. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w 2000 roku oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale zarządzania. Od początku służby zawodowej związany z 17 WBZ. Pełnił kolejno stanowiska dowódcy plutonu i kompanii, szefa sekcji operacyjnej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. W 2005 roku był dowódcą kompanii bojowej podczas IV zmiany PKW w Iraku. Po powrocie z misji wdrażał pierwsze w Wojsku Polskim transportery KTO Rosomak. W ramach realizowanego przez jednostkę dyżuru bojowego w Grupie Bojowej unii Europejskiej pełnił stanowisko  zastępcy szefa wydziału operacyjnego FHQ i Szefa CJOC. Od 2010 do 2014 roku objął dowodzenie 7 batalionem Strzelców Konnych Wielkopolskich w garnizonie Wędrzyn, z którym od kwietnia do listopada 2011 roku jako dowódca Zgrupowania Bojowego Alfa i Dowódca Bazy Ghazni podczas  IX zmiany PKW ISAF realizował zadania w Afganistanie. Po powrocie z misji sformował i dowodził batalionem manewrowym kolejnej GB UE w strukturze zadaniowej 17 WBZ. W latach 2014-2016 był szefem wydziału identyfikacji i analiz systemów wsparcia i zabezpieczenia działań w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) w MON. W latach 2016-2018 pełnił funkcję szefa szkolenia 17 WBZ, następnie od stycznia 2018 do października 2021 dowodził 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen Stanisława Taczaka w Poznaniu. W okresie dowodzenia 12WBOT sformował struktury WOT w województwach wielkopolskim i lubuskim. Od 1 października 2021 roku jest dowódcą 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga w Lublinie. Dnia 15 sierpnia 2022r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej otrzymał z rąk Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy nominację generalską - generał brygady.