Jubileusz WOG 33 ze wsparciem Z.M.DEZAMET S.A.

33 Nowodębski Wojskowy Oddział Gospodarczy imienia Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Amora Tarnowskiego obchodził 10. rocznicę sformowania.

Uroczystości zorganizowano w piątek, 24 września, a okrągła rocznica była okazją do uhonorowania żołnierzy i pracowników cywilnych oddziału, ale też osób, z którymi jednostka ta współpracuje. 33 WOG otrzymał też Chorągiew Wojska Polskiego, którą uroczyście wręczono na Placu majora Jana Gryczmana.

Wydarzenie odbyło się między innymi dzięki wsparciu Zakładów Metalowych DEZAMET S. A. - Składam serdeczne podziękowania za pomoc i współpracę w organizacji obchodów 10 lecia 33 Nowodębskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Tak ważny dla naszego Oddziału nie miałby tak uroczystego i podniosłego charakteru bez pomocy Pana Prezesa – napisał w liście do Jerzego Derusia Komendant 33WOG ppłk Piotr Stępniak.

Całość listu zamieszczamy poniżej: