Kolejna dostawa amunicji dla Wojska z DEZAMET S.A.

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. w Nowej Dęby dostarczyły do Sił Zbrojnych partię 7020 sztuk amunicji przeciwpancernej PG-15W o wartości ponad 41 milionów złotych.

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Zakłady Metalowe DEZAMET S. A. w Nowej Dębie wyprodukowały i dostarczyły zakontraktowaną transzę naboi przeciwpancernych PG-15W. Sprzedana amunicja to część większego zamówienia o łącznej wartości ponad 236 mln zł, wynikającego z podpisanej umowy, obejmującej 39996 sztuk tego typu pocisków. Kolejne dostawy pocisków PG-15W zostaną zrealizowane do końca 2022 roku.

73 mm przeciwpancerne naboje rakietowe PG-15W są jed­nym z pod­sta­wo­wych typów amu­ni­cji sto­so­wa­nej w bojowych wozach piechoty BWP-1, uzbro­jo­nych w gładkolufową, niskociśnieniową armatę 2A28 Grom. Pojazdy te są na wyposażeniu większości batalionów zmechanizowanych Wojsk Lądowych. Bojowa wer­sja PG-15W służy do zwal­cza­nia celów opan­ce­rzo­nych. Należy podkreślić, że Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. to jedyny producent tego typu amunicji w kraju. Realizacja tego zamówienia jest wypełnieniem umowy jaka została zawarta z Inspektoratem Uzbrojenia w grudniu 2019r. Zarząd Spółki systematycznie poszukuje kolejnych zleceń, które umożliwiają rozwój zakładu. Te działania przynoszą pożądane efekty, a Spółka kolejny raz udowadnia, że jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa naszego państwa.

Zakłady Metalowe Dezamet S.A. to producent szerokiej gamy amunicji artyleryjskiej, moździerzowej i granatnikowej. Firma świadczy także usługi w zakresie wykonywania precyzyjnej obróbki metali czy konstrukcji spawanych. Posiada także akredytowane laboratorium badawczo-pomiarowe wyposażone w nowoczesne urządzenia.