Konsorcjum PGZ-AMUNICJA z wieloletnią umową ramową

1 czerwca br. Konsorcjum PGZ-AMUNICJA i Agencja Uzbrojenia podpisały wieloletnią umowę ramową na dostawy amunicji na potrzeby Wojska Polskiego. Zakłada ona dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, ale także przewiduje zawieranie umów wykonawczych z Konsorcjum PGZ–AMUNICJA m.in. dla różnego typu amunicji kal. 120 mm. Perspektywa czasowa trwania umowy to 2029 r.

 

Zawarta w Warszawie umowa stanowi nową jakość w sposobie kontraktowania przez Agencję Uzbrojenia amunicji na potrzeby Wojska Polskiego. Tak długa perspektywa czasowa określona w umowie pozwala realizującemu ją Konsorcjum na optymalne wykorzystanie obecnych mocy produkcyjnych, jak też przyszłą rozbudowę potencjału. Jest to możliwe dzięki gwarancji otrzymywania zamówień w perspektywie dłuższej niż 2-3 lata. To także umożliwienie rozwoju tak niezbędnych zdolności produkcyjnych w rodzimym przemyśle obronnym. Takie podejście potwierdza, że krajowy przemysł może stać się „ramieniem obronności”. To właśnie produkowana w kraju amunicja powinna gwarantować możliwość użycia sprzętu będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych.

Konsorcjum PGZ–AMUNICJA tworzy pięć spółek wchodzących w skład domeny amunicyjnej Grupy PGZ. Są to: Mesko S.A., Zakłady Metalowe Dezamet S.A., Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S. A., Gamrat sp. z o.o. i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A. W każdej z nich realizowane są inwestycje mające zoptymalizować proces produkcji, jak również systematyczne zwiększanie zdolności wytwórczych, tak by sprostać rosnącemu krajowemu i międzynarodowemu zapotrzebowaniu na amunicję
i środki bojowe.

Realizacja dużych kontraktów z pewnością będzie także okazją do zacieśniania aliansów strategicznych. Wiązanie stałych, ale i zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw, transfer wiedzy i najnowszych technologii, jak również receptur wykorzystywanych do produkcji, to realizacja założeń budowania „hubu amunicyjnego w Polsce”, nie tylko dla bezpieczeństwa RP, ale innych państw Europy.

– Polska Grupa Zbrojeniowa jest największym krajowym podmiotem posiadającym unikatowe zdolności w zakresie produkcji, obsługi i serwisu sprzętu wojskowego. Ale równie mocno rozwijane są nasze zdolności w zakresie produkcji środków bojowych, bez których nawet najlepszy sprzęt traci swoje walory bojowe. Wojna na Ukrainie pokazuje jak ważne jest posiadanie narodowych zdolności w zakresie produkcji i dostaw amunicji na rzecz własnych sił zbrojnych. Dzisiejsza umowa pozwoli nam rozwijać polskie zdolności w tym obszarze z korzyścią dla Wojska Polskiego i bezpieczeństwa kraju. Naszą ambicją jest to, by docelowo stać się jedynym dostawcą amunicji dla polskiego wojska, który odpowie na wszelkie oczekiwania po stronie Zamawiającego, gwarantując tym samym rozwój kolejnych środków bojowych – podkreśla prezes zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Polska Grupa Zbrojeniowa posiada już znaczące zdolności w zakresie produkcji amunicji różnych typów i kalibrów, począwszy od amunicji mało i średniokalibrowej, aż do amunicji w kalibrach 155 mm i 120 mm. Potwierdzają to decyzje UE, która w ramach budowania unijnej koalicji amunicyjnej na rzecz Ukrainy najprawdopodobniej skieruje znaczną część zamówień do Polski.

Zawarta dziś umowa ramowa na dostawy amunicji dla Wojska Polskiego daje podstawy do dalszych inwestycji w zakładach należących do domeny amunicyjnej. Potwierdza także intencję władz polskich wyrażoną m.in. w programie Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, by – uwzględniając newralgiczne znaczenie krajowych zdolności wytwórczych w zakresie środków bojowych – kluczowe z punktu widzenia potrzeb wojska zamówienia kierować właśnie do polskich podmiotów, takich jak Konsorcjum PGZ-AMUNICJA.

Z drugiej strony pewność zamówień w dłuższym okresie pozwala przemysłowi ubiegać się o dodatkowe środki finansowe niezbędne nie tylko na rozbudowę linii produkcyjnych i rozbudowę obecnej infrastruktury, ale także odbudowanie własnych zdolności w zakresie produkcji nitrocelulozy, czy zamawianie tych komponentów, które nie są wytwarzane w ramach własnych kompetencji.

Spółki Grupy Kapitałowej PGZ, które od dziesiątek lat utrzymują zdolności produkcyjne na rzecz obronności kraju, mają dziś ogromną szansę na modernizację linii, choćby w celu odświeżenia technologii i zwiększenia przepustowości. Koniecznym jest, aby wykorzystywać istniejącą już infrastrukturę, ale i doświadczenie i kompetencje, aby w krótkim okresie czasu istotnie rozwijać zdolności produkcyjne.

Długookresowe zamówienia pozwalają na racjonalne rozplanowanie produkcji w różnych lokalizacjach w ramach potencjału Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kolejnym krokiem będą umowy wykonawcze, które pozwolą na zaplanowanie rocznych wolumenów dostaw amunicji zarówno w kalibrze 155 mm, jak i 120 mm. Zawarta umowa ramowa jest pierwszą w sektorze amunicyjnym, która obejmuje tak długą perspektywę czasową.

Źródło: PGZ S. A.