Nowy skład Zarządu Zakładów Metalowych DEZAMET

Decyzją Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. w Nowej Dębie, został powołany nowy Zarząd X kadencji, która rozpoczęła się 24 lipca 2021 r. Nowym Prezesem Zarządu X kadencji Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. w Nowej Dębie został Jerzy Deruś, a jego skład uzupełnili Krzysztof Zuba i Arkadiusz Duma.

Jerzy Deruś – absolwent ekonomii i zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz podyplomowych studiów: MBA (Master of Business Administration), w Kolegium Jagiellońskim, a także na wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w zakresie szacowania nieruchomości. Od 31 lipca 2018 roku zajmował stanowisko członka zarządu Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. pełniąc funkcję Dyrektora Operacyjnego spółki, sprawując nadzór nad pionem finansowym i handlowym. W latach 2017-2018 zajmował stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Zaopatrzenia i Kooperacji w MESKO S.A. Skarżysko Kamienna, gdzie zajmował się opracowywaniem procedur zakupowych oraz koordynowaniem współpracy pomiędzy działami firmy, zabezpieczając prawidłowy przebieg procesów strategicznych. W latach 2009-2017 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w firmie METAL-SYSTEM Sp. z o.o., gdzie kierował działaniem dużej firmy obróbczej. Po ukończeniu studiów magisterskich w latach 1986-2009 był związany z Hutą Stalowa Wola (HSW), gdzie pracował najpierw w zakładzie Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. a następnie w Zakładach Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o.

Krzysztof Zuba – ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz podyplomowe studia MBA (Master of Business Administration) w Kolegium Jagiellońskim. W trakcie swojej kariery zawodowej przeszedł szereg szkoleń min. z zakresu audytu i finansów. Od października 2018 roku zatrudniony w Zakładach Metalowych Dezamet S.A., jako Szef Biura Zarządu, a następnie jako Dyrektor Biura Zarządu i Prokurent Spółki. Przed powołaniem do Zarządu Dezamet S.A. pracował na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w firmach produkcyjnych i usługowych, sprawując nadzór nad działami produkcji, zakupów oraz marketingu. Jest ekspertem w temacie gospodarki finansowej, a także autorem publikacji oraz wykładowcą i trenerem biznesu.

Arkadiusz Duma – absolwent Techniki Uzbrojenia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej oraz podyplomowych studiów w zakresie Systemy CAD i Przetwarzanie Obrazu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także studia podyplomowe w kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w Społecznej Akademii Nauk. W trakcie swojej kariery zawodowej odbył wiele szkoleń m.in. z dziedziny bezpieczeństwa pracy z materiałami wybuchowymi czy ich stosowania w procesach produkcyjnych. Od ukończenia studiów magisterskich nieprzerwanie związany z Zakładami Metalowymi DEZAMET S.A. w Nowej Dębie, gdzie kolejno awansował, aż do stanowiska Dyrektora Produkcji. W latach 2017-2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Zakładów, a od 23.01.2019 piastuje stanowisko Członka Zarządu spółki.