Podsumowanie roku 2023

Zbliżający się koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań. Dla Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. był to zdecydowanie kolejny udany rok, w ciągu którego zrealizowano szereg zamówień istotnie wpływających na bezpieczeństwo naszego kraju.

Jednym z kluczowych elementów składających się na tegoroczny sukces była zdecydowanie dostawa kilkudziesięciu tysięcy sztuk 120 mm naboi moździerzowych z pociskiem odłamkowo-burzącym, w ramach obecnie realizowanej umowy z dnia 29 kwietnia 2021 roku, do której z kolei 11 października bieżącego roku podpisany został aneks na kolejne zwiększenie dostaw amunicji RAK-HE-1 dla 120 mm moździerzy samobieżnych M120K Rak, wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych dla Sił Zbrojnych RP. W efekcie zawartego aneksu dotychczasowa umowa została rozszerzona o dodatkowe ilości bez zmiany terminu dostaw.

W ciągu roku 2023 zrealizowane zostały dostawy zamówień 60 mm naboi moździerzowych z pociskiem odłamkowym O-LM60 na wyposażenie dla Wojska Polskiego oraz 155 mm amunicji artyleryjskiej, przeznaczonej do samobieżnej haubicy KRAB. Zrealizowano także zamówienia na 40x46 mm naboi granatnikowych NGCN, służących do szkolenia żołnierzy w zakresie posługiwania się 40 mm granatnikiem oraz 40 mm amunicją granatnikową.

DEZAMET S.A. podpisał również umowy na: dostawę 40x46 mm naboi granatnikowych odłamkowych NGO-N1, nasadkowych granatów oświetlających NGOs-93, nasadkowych granatów zapalających NGZ-93 oraz 60 mm naboi moździerzowych z pociskiem odłamkowym O-LM60 - do realizacji w nadchodzących latach 2024/2025.

Początkiem czerwca bieżącego roku została także podpisana przez Konsorcjum PGZ-Amunicja i Agencję Uzbrojenia wieloletnia umowa ramowa na dostawy amunicji na potrzeby Wojska Polskiego. Jest ona bardzo istotnym elementem dalszych sukcesów Spółki. Zakłada dostawę blisko miliona sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, ale także przewiduje zawieranie umów wykonawczych z Konsorcjum PGZ-AMUNICJA m.in. dla różnego typu amunicji kalibru 120 mm. Perspektywa czasowa trwania umowy to 2029 rok. Zawarta umowa ramowa daje podstawy do dalszych inwestycji oraz pozwala ubiegać się o dodatkowe środki finansowe niezbędne na budowę linii produkcyjnych i rozbudowę obecnej infrastruktury. Kolejnym krokiem będą umowy wykonawcze, które pozwolą na zaplanowanie rocznych wolumenów dostaw amunicji zarówno kalibru 155 mm jak i 120 mm.

W 2023 roku kontynuowane były również inwestycje dotyczące modernizacji obiektów oraz infrastruktury, które w dużym stopniu poprawiły wizerunek naszej firmy.