Podziękowania od 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

​Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski przekazał na ręce Prezesa Zarządu pamiątkowy ryngraf w podziękowaniu za zasługi w dziele kultywowania tradycji wojskowych.