Podziękowania od Domu Opieki Społecznej w Nowej Dębie

Dyrekcja, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie złożyli serdeczne podziękowania Zarządowi ZM DEZAMET S. A. za wsparcie okazane przy organizacji pikniku integracyjnego dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych "ANULKI 2022".