Podziękowania od fundacji Q

Prezes Fundacji Q Marcin Kurnik przesłał na ręce Zarządu DEZAMET S. A. podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe, które jak czytamy w liście "umożliwiło organizację III zlotu pojazdów napędzanych silnikami DEZAMETU". Było nam niezmiernie miło wesprzeć jakże bliską naszemu zakładowi inicjatywę promującą historię naszej spółki.