Podziękowania od NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSSZ „Solidarność” Stanisław Głowacki przesłał na ręce Prezesa Zarządu Zakładów Metalowych DEZAMET S. A. w Nowej Dębie Jerzego Derusia podziękowania za wsparcie finansowe organizacji XXVI Pielgrzymki Praowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego.

Przypomnijmy, że 25 września br. w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej gościła XXVI Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. W uroczystościach udział wzięli pracownicy zakładów pracujących na potrzeby wojska, liczne poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz państwowych i zarządów zakładów przemysłu zbrojeniowego i lotniczego. Pielgrzymka pracowników zakładów branży zbrojeniowej co roku odbywa się w weekend, w okresie wspomnienia św. Michała Archanioła, patrona “zbrojeniówki”. Uczestniczący w pielgrzymce modlą się przy relikwiach bł. księdza Jerzego Popiełuszki oraz przy obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej. Mszę świętą celebrował ks. bp Marian Florczyk.