Rekordowa umowa wykonawcza na amunicję 155 mm dla WP

22 GRUDNIA KONSORCJUM PGZ-AMUNICJA I AGENCJA UZBROJENIA ZAWARŁY UMOWĘ WYKONAWCZĄ NA DOSTAWY BLISKO 300 TYS. SZTUK AMUNICJI ARTYLERYJSKIEJ KAL. 155 MM REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU NARODOWEJ REZERWY AMUNICYJNEJ. JEST TO HISTORYCZNY KONTRAKT ZARÓWNO, JEŚLI CHODZI O WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA, JAK TEŻ JEGO WARTOŚĆ WYNOSZĄCĄ BLISKO 11 MLD ZŁ. DOSTAWY AMUNICJI NASTĄPIĄ W LATACH 2024-2029.

 

Podpisana umowa wykonawcza jest konsekwencją zawartej 1 czerwca br. umowy ramowej, na podstawie której do roku 2029 przewidywane są dostawy do miliona sztuk amunicji różnych typów i kalibrów na potrzeby Wojska Polskiego. Zawarcie umowy ramowej było początkiem zmiany w sposobie kontraktowania dostaw amunicji przez Agencję Uzbrojenia, co pozwoliło spółkom wchodzącym w skład Konsorcjum PGZ-Amunicja zaplanować długookresowo cykl produkcji i plany dalszego zwiększania mocy produkcyjnych. Dzięki temu domena amunicyjna PGZ – jedyny podmiot o tak zróżnicowanych kompetencjach na polskim rynku – będzie dostarczać armii amunicję w ilościach rocznych przekraczających wielkość wszystkich dotychczasowych zamówień otrzymanych od wojska w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

– Domena amunicyjna Polskiej Grupy Zbrojeniowej to największy i sprawdzony krajowy dostawca amunicji i środków bojowych dla Wojska Polskiego. Dzięki poczynionym w ostatnim okresie inwestycjom w infrastrukturę, linie produkcyjne i wzrostowi zatrudnienia potrafiliśmy znacząco zwiększyć nasze moce produkcyjne. Jest to nasza odpowiedź na potrzeby rynku amunicyjnego, zgłaszane zarówno ze strony polskiej armii, jak i kontrahentów zagranicznych. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie wzrosło nagle zapotrzebowanie na amunicję, zwłaszcza artyleryjską. Dzięki naszym działaniom, możemy temu zapotrzebowaniu sprostać. To w dużej mierze zasługa wszystkich osób zaangażowanych w planowanie rozwoju spółek oraz tych zaangażowanych bezpośrednio w produkcję. Przy okazji tej historycznej umowy właśnie im należą się szczególne podziękowania za wykonanie tytanicznej pracy, dzięki czemu możliwe było odniesienie tego sukcesu – podkreślił prezes zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Podpisana umowa na dostawę blisko 300 tys. sztuk nie jest pierwszym kontraktem na amunicję 155 mm, realizowanym przez spółki Grupy Kapitałowej PGZ na potrzeby polskiej armii. W 2022 r. spółki domeny amunicyjnej zakończyły realizację poprzedniej umowy wieloletniej na produkcję amunicji tego kalibru, zawartej przez ZM Dezamet S.A. w roku 2019.

Konsorcjum PGZ-AMUNICJA, do którego trafia to zamówienie, zostało zawiązane 28 kwietnia 2023 r., w związku ze spodziewanym wystosowywaniem przez Agencję Uzbrojenia zaproszeń do negocjacji w zakresie dostaw amunicji wielkokalibrowej. W tak krótkim czasie od jego powołania potwierdziło ono niniejszym swoje kompetencje i jest gotowe także do absorbcji środków z Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, aby  zwiększać zdolności produkcyjne. W tym okresie spełnione zostały warunki: pozyskanie zamówienia, potwierdzono kompetencje spółek, a rozłożenie produkcji w kilku miejscach w Polsce w zakładach GK PGZ wypełni oczekiwania co do dywersyfikacji lokalizacji produkcji, niezbędne nie tylko ze względu na konieczność wzrostu potencjału produkcyjnego, ale także ze względów bezpieczeństwa kraju. Konsorcjum liczy, że w najbliższych miesiącach zawarte zostaną kolejne umowy na amunicję kal. 155, ale także na 120 mm amunicję moździerzową i czołgową. PGZ-Amunicja to jedyny podmiot w Polsce, który może realizować takie zamówienia z wykorzystaniem własnego potencjału produkcyjnego Niezbędna będzie oczywiście współpraca z partnerami zagranicznymi, m.in. w zakresie technologii ładunków modularnych – oprócz wsparcia w dostawach, zagwarantuje to rozbudowę potencjału produkcyjnego w Polsce. Potencjał utworzony w ramach państwowego koncernu to gwarancja dostaw i systematycznego wspierania Sił Zbrojnych, co jest istotne z uwagi na bezpieczeństwo kraju.

Zawarta umowa wykonawcza na dostawę dla Wojska Polskiego na blisko 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej 155 mm, jak też duża aktywność w ramach unijnej koalicji amunicyjnej i udział w programie ASAP wyraźnie wskazują, że domena amunicyjna Polskiej Grupy Zbrojeniowej to poważny potencjał, jeśli chodzi o różnorodność asortymentu i możliwość dalszej rozbudowy. Jest to wynik konsekwentnie prowadzonych działań inwestycyjnych oraz bliskiej współpracy z Agencją Uzbrojenia, która zmieniła system kontraktowania amunicji i środków bojowych. Nowy model – dzięki wieloletniej umowie ramowej – pozwala spółkom optymalnie zaplanować zarówno realizację bieżącego zamówienia, jak też inwestycje średnio i długookresowe, konieczne, by sprostać coraz większemu portfelowi zamówień od krajowych i zagranicznych kontrahentów.

W przypadku Zakładów Metalowych Dezamet S.A. na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja tej umowy odbędzie się dzięki wdrożonemu z sukcesem procesowi polonizacji wyrobu, którego właścicielem licencji oraz liderem technicznym jest właśnie Dezamet, a także dzięki zrealizowanemu w latach 2019-2022 biznesplanowi inwestycyjnemu, polegającemu na rozbudowie infrastruktury, zakupie maszyn i dostosowaniu możliwości produkcyjnych do wytwarzania amunicji wielkokalibrowej. Pozwala to na dostarczanie zarówno 155 mm amunicji do ahs Krab, jak również 120 mm do moździerzy Rak. Absorbcja środków pozyskanych w ramach NRA pozwoli zarówno spółce Dezamet, jak i pozostałym członkom Konsorcjum rozwijać, zwiększać i unowocześniać produkcję.

Konsorcjum deklaruje możliwość dostaw większych ilości w latach 2024-2029, niż te określone w umowie, dlatego będzie dążyło do zawarcia kolejnych umów wykonawczych w możliwie krótkim czasie zarówno na amunicję kal. 155, ale także na 120 mm amunicję moździerzową i czołgową.

Konsorcjum PGZ–Amunicja tworzy pięć spółek wchodzących w skład domeny amunicyjnej Grupy PGZ:: Mesko S.A., Zakłady Metalowe Dezamet S.A., Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A., Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat sp. z o.o. i Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A.

PGZ S. A.