Spotkanie Świąteczno - Noworoczne

W budynku administracyjnym Zakładów Metalowych DEZAMET S. A. w Nowej Dębie odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne w którym udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

-W imieniu swoim i Zarządu Spółki pragnę wyrazić naszą radość z faktu, że po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, możemy spotkać się wspólnie razem by podzielić się świątecznym opłatkiem – mówił Jerzy Deruś, Prezes Zarządu Dezamet S. A.  Mijający rok był rokiem trudnym ze względu na gospodarcze konsekwencje zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. - Mimo tych trudnych okoliczności, dzięki ciężkiej pracy i determinacji Zarządu i pracowników Dezamet S. A. udało nam się osiągnąć szereg sukcesów, które są dla nas powodem do dumy. Mam zaszczyt poinformować państwa, że zakładany przez nas plan sprzedaży wykonaliśmy w ponad 100%. A muszę podkreślić, że był to plan trudny i ambitny. Tym większa jest nasza radość, że osiągnęliśmy zamierzone cele. –dodawał.

Sukcesów – w imieniu władz Sejmiku Podkarpackiego – gratulowała wicemarszałek Ewa Draus. – Bieżąca sytuacja geopolityczna pokazuje nam jak ważne dla bezpieczeństwa państwa jest posiadanie własnego przemysłu zbrojeniowego – mówiła.

W spotkaniu wzięli udział również: Jerzy Sudoł – Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego; Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, płk Piotr Męczyński – Dowódca 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie; Jerzy Lis – Komendant Posterunku Policji w Nowej Dębie; Robert Głaz - Dowódca JRG w Nowej Dębie oraz prezesi firm i instytucji, reprezentanci klubów, stowarzyszeń i fundacji a także pracownicy Spółki.

Błogosławieństwa opłatków dokonali ks. dr Andrzej Barzycki i ks por. Marcin Naglik. Zebranym towarzyszyły kolędy w wykonaniu scholii  „Anielskie Grajki”.