Sprzęt i środki bojowe dla Wojska Polskiego

11 października w Nowej Dębie, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarły szereg umów z Agencją Uzbrojenia na dostawę sprzętu i środków bojowych dla Wojska Polskiego.

 

Jedno z podpisanych porozumień to aneks do umowy na dostawy 120 mm amunicji moździerzowej odłamkowo-burzącej dla moździerzy samobieżnych Rak. Przedmiotem aneksu, do obecnie realizowanej umowy z dnia 29 kwietnia 2021 r., jest kolejne zwiększenie dostaw amunicji Rak-HE-1 dla 120 mm moździerzy samobieżnych M120K Rak, wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych dla Sił Zbrojnych RP.

Powyższa umowa, zawarta w 2021 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, a konsorcjum PGZ-Rak Amunicja w składzie PGZ S.A., ZM DEZAMET S.A., Mesko S.A. i ZCH Nitro-Chem S.A., obejmowała pozyskanie odłamkowo-burzącej amunicji moździerzowej w latach 2022-2024 za kwotę ok. 256,3 mln zł brutto. W efekcie zawartego aneksu dotychczasowa umowa została rozszerzona o dodatkowe kilkanaście tysiące sztuk amunicji Rak-HE-1, bez zmiany terminu dostaw.

W ramach aneksowanej obecnie umowy Zakłady Metalowe Dezamet S.A. dostarczyły już kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji moździerzowej 120 mm. W swoim portfolio ma ona nie tylko amunicję 120 mm, ale także amunicję różnych typów i kalibrów od 40 mm do 155 mm oraz zapalniki i granaty. Spółka należy do domeny amunicyjnej PGZ, którą tworzą także Mesko S.A., Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A., Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. oraz Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT sp. z o.o.