Wizyta Posłów, Członków Komisji Obrony Narodowej w DEZAMET

Posłowie sejmowej Komisji Obrony Narodowej odwiedzili Zakłady Metalowe DEZAMET S. A. w Nowej Dębie. Celem wizyty było zapoznanie się z bieżącą działalnością zakładu, jego wewnętrzną strukturą, perspektywami rozwoju
i aktualnie realizowanymi projektami związanymi z Programem Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

W spotkaniu oprócz członków KON wzięli również udział: Wicewojewoda Podkarpacki Radosław WiatrJakub Roszkowski – Członek Zarządu
PGZ S. A., senator Jarosław Rusiecki – Przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej; Paweł Sobczyk – z-ca dyrektora Departamentu Projektów Strategicznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz nowodębscy samorządowcy Wiesław Ordon – Burmistrz i Damian Diektiarenko – Przewodniczący Rady Miejskiej.

Zgromadzonych przywitał Prezes DEZAMET S. A. Jerzy DeruśJest mi niezmiernie miło gościć tak zacną delegację w siedzibie naszej Spółki. Nasze motto brzmi „Dbamy o bezpieczeństwo Polski”. Jest to dla nas zadanie kluczowe i jestem przekonany, że będziemy mogli tę misję kontynuować
w przyszłości. O szczegółach naszych projektów opowiemy podczas przygotowanych dla Państwa prezentacji.

Delegacja sejmowej Komisji Obrony Narodowej na czele z jej przewodniczącym posłem Michałem Jachem miała możliwość
zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Spółki, jej infrastrukturą oraz parkiem maszynowym.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy posła sejm RP Zbigniewa Chmielowca. W ocenie parlamentarzysty w interesie regionu i państwa jest wspieranie rodzimych zakładów zbrojeniowych – Myślę, że dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, jak ważną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa pełnią polskie spółki zbrojeniowe takie jak DEZAMET S. A. oraz pozostałe wchodzące w skład grupy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zadaniem parlamentarzystów jest wspieranie zarządów tych Spółek w realizacji ambitnych zadań, jakie przed nimi stoją – komentuje poseł Chmielowiec.

Podsumowaniem wizyty było wspólne sadzenie dębów symbolizujących siłę i potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego.