Wybory w Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "S"