Dywidenda za rok 2020

Informacja o sposobie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Metalowych „Dezamet” S.A. z siedzibą w Nowej Dębie
w dniu 23 lipca 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, przeznaczając na dywidendę kwotę 4 483 327,75 zł.
Zostanie ona podzielona wyłącznie na akcje przysługujące osobom wpisanym do rejestru akcjonariuszy na dzień dywidendy (tj. 8 września 2021) i wypłacona stosownie do posiadanych akcji.

Przekazanie dywidendy dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne, nastąpi w całości do 20.09.2021 r. na rachunek bankowy wskazany w Oddziale Biura Maklerskiego Banku PKO BP prowadzącego rejestr Spółki.

W dniu wypłaty dywidendy należne akcjonariuszowi środki zostaną zapisane na jego indywidualnym rejestrze rynku niepublicznego i będą oczekiwały na dyspozycję akcjonariusza.

Akcjonariusz w celu wypłaty należnej mu kwoty dywidendy powinien zgłosić się do Punku Obsługi Klienta PKO BP Biuro Maklerskie lub Punktu Usług Maklerskich w Oddziale PKO BP.

Akcjonariusz może dokonać wypłaty należnej mu kwoty w kasie Banku lub wskazać rachunek bankowy do przelewu środków.

Szczegółowych informacji udziela  Dział Organizacji i Kadr - 158451285

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.