DYWIDENDA ZA ROK 2021

Informacji o sposobie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2021 rok

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Metalowych Dezamet S.A. z siedzibą w Nowej Dębie w dniu 19 sierpnia 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 2 208 930,09 zł, która została podzielona wyłącznie na akcje należące do osób wpisanych do rejestru akcjonariuszy na dzień 26 sierpnia 2022 r. (dzień dywidendy) i wypłacona zostanie stosownie do posiadanych akcji w terminie
do 26 września 2022 r.

Wypłata dywidendy nastąpi w całości na rachunek bankowy akcjonariusza wskazanyw Oddziale Biura Maklerskiego Banku PKO BP prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusze nieposiadający numeru rachunku bankowego powinni zgłosić ten fakt w Biurze Maklerskim Banku PKO BP, wówczas wypłata zostanie zrealizowana na wskazane konto, bądź gotówką na podstawie stosownej dyspozycji. Jeżeli akcjonariusze nie wskażą rachunku bankowego lub nie podejmą gotówki wówczas środki z tytułu dywidendy będą pozostawały na indywidualnych rejestrach rynku niepublicznego i będą oczekiwały na dyspozycję akcjonariusza.

Kwota dywidendy należna akcjonariuszom będącym osobami fizycznymi będzie uwzględniała potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Lista Punktów Usług Maklerskich (PUM) dostępna jest na stronie bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/

W przypadku pytań informacji udziela Dział Organizacji i Kadr Spółki tel.  15 845-12-85

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.