Dividends

DYWIDENDA 2011

OGŁOSZENIE ZAKŁADÓW METALOWYCH „DEZAMET” SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2011 ROK

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie informuje akcjonariuszy, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012r. będzie wypłacana dywidenda z zysku za 2011r.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2011, zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na 31.08.2012r.

Dywidenda dla osób prawnych wypłacana będzie na wskazane przez nich konto, zaś dla osób fizycznych na ich rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Spółki, zgodnie z harmonogramem określonym w Regulaminie wypłat dywidendy za 2011 rok dla osób fizycznych.

Informacje telefoniczne dotyczące dywidendy udzielane są pod numerami tel.: 15 845 1003 lub 15 845 1285.

Zarząd „DEZAMET” S.A.

Pliki do pobrania:

 

CloseThis website uses cookies collected for statistical purposes and used for the proper operation of the website. Conditions for storage or access cookies, you can change your browser settings - failure to change the browser settings, you consent to the saving.