LABORATORIUM BADAWCZE

Laboratorium Badawcze w Dezamet S.A. jest jedynym laboratorium z tak szeroką ofertą akredytowanych badań i pomiarów w naszym regionie. Posiadamy nowoczesne, odpowiednio nadzorowane wyposażenie pomiarowe i badawcze, które w połączeniu z wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem specjalistów z poszczególnych dziedzin gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. W związku z rozszerzeniem profilu działalności, współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce południowo - wschodniej.

Naszym klientom, oprócz rzetelnej pomocy i gwarancji zadowolenia - potwierdzonej każdorazowo przeprowadzoną ankietą, oferujemy usługi analityczne i pomiarowe w zakresie:

 

badań na stanowiskach pracy:

  • hałas słyszalny
  • pył (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna)
  • oświetlenie
  • czynniki chemiczne
  • drgania ogólne i miejscowe
  • pobieranie próbek

badań wód i ścieków:

  • oznaczenie kilkudziesięciu wskaźników chemicznych i fizycznych w tym większość metodami akredytowanymi

pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych:

  • ścieków
  • wód

badań składu kąpieli galwanicznych

badań materiałów pozwalających na wdrażanie i doskonalenie wyrobów.