LABORATORIUM POMIAROWE

Laboratorium Pomiarowe Dezamet S.A. oferuje:

 

  • wykonanie pomiarów z zakresu długości, kąta, błędów kształtu i chropowatości;
  • sprawdzenie sprzętu kontrolno – pomiarowego; (w zakresie: długości, kąta, ciśnienia, siły);
  • wykonanie badań własności mechanicznych, technologicznych i struktury materiałów, powłok galwanicznych oraz składu chemicznego metodą spektralną

 

Laboratorium Pomiarowe wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt pomiarowy oraz wykwalifikowany i doświadczony personel, dzięki czemu ma możliwość wykonywania dokładnych pomiarów i badań materiałów zgodnych z przyjętymi metodami krajowymi.

Przyrządy i narzędzia pomiarowe sprawdzane są w laboratorium według własnych instrukcji sprawdzenia, opracowanych na podstawie norm krajowych i Dzienników Urzędowych Głównego Urzędu Miar.

Zapewniamy spójność pomiarową stosowanych wzorców z wzorcami krajowymi.
Laboratorium Pomiarowe działa zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000.

 

Możliwości pomiarowe/badawcze Wyposażenie pomiarowe
Badanie własności mechanicznych materiałów (próba rozciągania w temperaturze otoczenia) w zakresie sił do 500 kN. Maszyny wytrzymałościowe m.in. firmy VEB TIV Raunstein ZD 10/90, ZDM 10/91 oraz Fu 1000e.
Sprawdzanie parametrów siłowych sprężyn
Pomiar twardości metali sposobem Rockwella, Brinella i Vickersa Twardościomierze Vickersa, Brinella, Rockwella (m.in. twardościomierz elektroniczny NR 3D i twardościomierz Brinell CV-3000 LDB z kamerą).
Badanie udarności metali sposobem Charpy’ego Młot Charpy’ego
Badanie struktury, grubości powłok galwanicznych oraz ich mikrotwardości Mikroskopy metalograficzne firmy FRANK oraz firmy ZEISS z kamerą i mikrotwardościomierzem Vickersa MHT-10
Badanie własności technologicznych materiałów (próba tłoczności blach metodą Erichsena, próba zginania) Przyrząd do pomiaru tłoczności metodą Erichsena. Przyrząd do badania drutów, blach i płaskowników na zginanie typu NG-1-2
Sprawdzanie składu chemicznego stopów żelaza metodą spektralną Spektrometr optyczny
Pomiar z zakresu długości, kąta i błędów kształtu Mikroskopy pomiarowe: firmy Carl Jena i firmy Mahr: CZW1, projektor pomiarowy firmy Dr Shneider, profilografometr MarSurf XC20, współrzędnościowa maszyna pomiarowa Global 7.5.5 image, długościomierz ULM 02-600 firmy Carl Jena, stanowisko sprawdzenia płytek wzorcowych firmy Mesing.
Sprawdzanie sprzętu kontrolno – pomiarowego (suwmiarek, mikromierzy, czujników, płytek wzorcowych, itp.) Profilografometry stykowe firmy Mahr Perthometer M2 Hommelwerke T1000
Sprawdzanie chropowatości powierzchni