MONTAŻ WYROBÓW

Dezamet S.A. oferuje montaż oraz elaborację:

 

  • Montaż mechaniczny podzespołów, zespołów, wyrobów, w tym montaż aparatury precyzyjnej
  • Wykonywanie naważek mas i mieszanin pirotechnicznych, materiałów wybuchowych
  • Prasowanie materiałów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych
  • Scalanie i montaż końcowy wyrobów produkcji specjalnej
  • Montaż (lutowanie) prostych podzespołów elektronicznych