Obróbka galwaniczna

Dezamet S.A. posiada możliwości wykonywania następujących powłok galwanicznych:

 

 • Anodowanie aluminium i jego stopów w elektrolitach na bazie kwasu siarkowego - spełniające wymagania normy PN-EN 2284;
 • Cynkowanie błyszczące stali i metali kolorowych w elektrolitach cyjankowych o wysokiej wgłębności.
 • Cynowanie stali i metali kolorowych na podwarstwie miedzi lub z pominięciem podwarstwy;
 • Fosforanowanie cynkowe i cynkowo-wapniowe części stalowych;
 • Oksydowanie chemiczne części stalowych;
 • Niklowanie błyszczące oraz matowe stali i metali kolorowych na podwarstwie miedzi lub z pominięciem podwarstwy;
 • Bezpośrednie niklowanie błyszczące siluminów z pominięciem podwarstwy miedzi;
 • Chromowanie techniczne stali, miedzi i niektórych stopów miedzi;
 • Miedziowanie półbłyszczące stali i metali kolorowych w elektrolitach cyjankowych o wysokiej wgłębności;
 • Odtłuszczanie i trawienie: stali, aluminium i jego stopów, tytanu oraz metali kolorowych;
 • Pasywacja powierzchni: cynkowych, miedziowych i stopów miedzi, fosforanowych, anodowanych oraz stalowych oksydowanych,


 

 

Maksymalne gabaryty detali [mm]

Anodowanie

300x400x800

Cynkowanie

200x400x700

Cynowanie

200x400x700

Fosforanowanie

400x400x700

Oksydowanie

400x400x700

Niklowanie

200x400x700

Chromowanie

fi 120x600

Miedziowanie

200x400x700

Odtłuszczanie i trawienie

200x400x700

Pasywacja powierzchni

400x400x700