WALNE ZEBRANIE AKCJONARIUSZY - 2021

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 400 § 1, w związku z art. 398 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 3, § 31, § 38, § 431 ust. 1 i 2, oraz § 45 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25 marca 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie „MESKO” S. A. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Spółki oraz w sprawie określenia trybu, warunków i ceny zbycia.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd „DEZAMET” S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał będą udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.