Wykonanie projektu głównych wyłączników prądu wraz z montażem

 

            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Z. M. ,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

„Wykonanie projektu głównych wyłączników prądu wraz z montażem na budynkach nr inw. 100/151, 102/218, 100/152”

 

1. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania projektu oraz wykonania prac montażowych głównych wyłączników prądu dla obiektów Wydziału Montażu o nr inw. 100/151, 102/218 oraz Stacji Prób nr inw. 100/152.

 

2. Wytyczne do projektowania i montażu:

 W budynku nr inw. 109/60 umiejscowionym na terenie Wydziału PSM znajduje się stacja trafo P-9, z której zasilane są m. in. następujące obiekty:

- Budynek Montażu (nr inw. 102/218),

- Budynek Prochowy (nr inw. 100/151)

- Stacja Prób (nr inw. 100/152).

 

W celu umożliwienia wyłączenia prądu na w/w obiektach, należy dostosować istniejące pola n/n stacji trafo P-9 do montażu wyłączników z cewkami wyzwalającymi.

 

Cewki wyzwalające wyłączników, należy zblokować tak, aby zadziałanie któregokolwiek przycisku zamontowanego na danym  budynku pozbawiało napięcia na wszystkich kablach zasilających dany budynek.

 

Przewody ułożyć częściowo w istniejącej kanalizacji teletechnicznej i częściowo na zewnątrz lub wewnątrz budynków.

 

- Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. ppoż.

- Po zakończeniu montażu instalacji należy wykonać pomiary i badania.  Wyniki pomiarów zaprotokołować i przekazać Inwestorowi

- Należy stosować urządzenia i materiały posiadające wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski

- Całość robót wykonywać w uzgodnieniu z Inwestorem

- Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

3. Udostępnienie wszelkiej dokumentacji  możliwe po wcześniejszym podpisaniu umowy o poufności.

 

4. Oferta powinna zawierać:

- cenę wykonania projektu

- cenę wykonania zadania po uzgodnieniu projektu z Inwestorem

- termin realizacji

- warunki płatności

- warunki gwarancji

 

5. Po wykonaniu całości robót przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej  - 2 kpl. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej /Auto Cad/.

 

6. Inwestor umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Uwaga -  wizja lokalna obowiązkowa.

 

W przypadku zainteresowania przedstawieniem oferty zapraszamy do złożenia wizyty w DEZAMET S.A. celem wykonania wizji lokalnej budynku, dokonania szczegółowych ustaleń.

 

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – Wykonanie projektu głównych wyłączników prądu z montażem na budynkach nr inw. 100/151, 102/218, 100/152”, upływa dnia 27.08.2021r. o godz. 14.00..

 

Osoby do kontaktu:

 

P. Krzysztof Czusz       tel. – 15 845 15 23, 667 663 796, kczusz@dezamet.com.pl

 

P. Paweł Pasek             tel. – 15 845 11 69, 695 206 697, ppasek@dezamet.com.pl

 

P. Józef Taraszka         tel. – 15 845 12 83, 695 200 109, jtaraszka@dezamet.com.pl

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.