ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Remont dachu

                                                       ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Z. M. ,,DEZAMET’’ S.A. ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba zaprasza do składania ofert cenowych na:

„Remont dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych – Budynek nr inw. 102/17”

1. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania remontu dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych Budynku Działu Utrzymania Ruchu nr inw. 102/17.

2. Wytyczne dotyczące przeprowadzenia remontu:
- Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót
- W zakresie prac demontaż starej instalacji odgromowej oraz wykonanie projektu nowej instalacji wraz z montażem
- Po zakończeniu montażu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary i badania (w tym metrykę urządzenia piorunochronnego). Wyniki pomiarów zaprotokołować i przekazać Inwestorowi
- Należy stosować urządzenia i materiały posiadające wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski
- Całość robót wykonywać w uzgodnieniu z Inwestorem

3. Oferta powinna zawierać:
- cenę wykonania zadania po uzgodnieniu projektu
- termin realizacji
- warunki płatności
- warunki gwarancji

4. Po wykonaniu całości robót przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 2 kpl. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej.
W przypadku zainteresowania przedstawieniem oferty zapraszamy do złożenia wizyty w DEZAMET S.A. celem wykonania wizji lokalnej budynku, dokonania szczegółowych ustaleń.
Wizja lokalna obowiązkowa.

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – „Remont dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych – Budynek nr inw. 102/17”, upływa dnia 07.04.2022r. o godz. 1400.

Osoby do kontaktu:
P. Krzysztof Czusz tel. – 15 845 15 23, 667 663 796, kczusz@dezamet.com.pl
P. Marek Mach tel. – 15 845 12 72, 603 330 696, mmach@dezamet.com.pl

 

Przedmiar - Wymiana dachu

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.