ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem całości prac budowlanych i montażowych wiaty do składowania odpadów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający:

Zakłady Metalowe DEZAMET S. A. ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba zapraszają do składania ofert cenowych na:

 

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

,,Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem całości prac budowlanych                i montażowych wiaty do składowania odpadów na działce nr ewid. 161/178.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiot oferty obejmuje:
 • wykonanie projektu budowlanego dla wiaty magazynowej na działce nr ewid. 161/178, zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie przeciwpożarowym oraz uwzględniający założenia funkcjonalne Zamawiającego i decyzję nr 17/2022            o warunkach zabudowy,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych i montażowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie wymaganych pozwoleń / dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania obiektu.
  1. Opis wymagań:

Projektowana wiata powinna mieć powierzchnię min 304m2 i wysokość do 5m npt. Wiata wydzielona, ściany niepełne, zadaszona dachem jedno lub dwuspadowym, zamykana, plac składowy z cementową posadzką o wymiarach min 19 x 16 m.

 

 1. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Inwestor zapewnia dokonanie wstępnego rozpoznania terenu w terminie obustronnie uzgodnionym. Dodatkowe materiały, w tym operat przeciwpożarowy, decyzja                     o warunkach zabudowy, dostępne podczas wizji lokalnej po wcześniejszym zawarciu umowy poufności.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • cenę wykonania zadania,
 • warunki gwarancji,
 • termin realizacji,
 • warunki płatności,

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

Termin składania ofert w Kancelarii Ogólnej DEZAMET S.A. w kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert - Wykonanie wiaty do składowania odpadów” upływa dnia 08.04.2022r. o godz. 14oo.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:
 • cena wykonania zadania,
 • warunki gwarancji
 • termin realizacji,
 • warunki płatności.
 1. Osoby do kontaktu:

Paweł Tolak – tel. 15 845 12 80;   ptolak@dezamet.com.pl

Anna Wołosz-Gurdak – tel. 15 845 11 51;   agurdak@dezamet.com.pl

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.